Kultura masowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura masowa - wykład - strona 1 Kultura masowa - wykład - strona 2 Kultura masowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KULTURA MASOWA 1.Kultura A)Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Kultura musi mieć symboliczne formy ekspresji, pewne wzorce, porządek czy też regularność. Być może najogólniejszym i koniecznym atrybutem kultury jest komunikacja, jako że kultura nie mogłaby się udać bez komunikacji.
B)Cechy kultury:
Tworzona i podtrzymywana kolektywnie,
Otwarta na ekspresję symboliczną,
Uporządkowana i wartościowana w różnicujący sposób,
Systematyczne wzorce,-uwarunkowane historycznie
Dynamiczna i zmienna,
Zlokalizowana przestrzennie,
Komunikowalna w czasie i przestrzeni.
2. Kultura masowa - definicje A)Definicja wg. „Słownika terminologii medialnej”: Kultura masowa (z ang. mass culture) - kultura dominująca w społeczeństwie masowym z jego masową produkcją i konsumpcją; jej istotnym elementem jest publiczność mediów masowych - rozproszenie przestrzenne, brak kontaktu fizycznego, powstaje na skutek oddziaływania tych samych podniet o szerokim zasiegu. K. m. charakteryzuje się homogenicznością wytworów kultury i homogenicznością wzorów korzystania z nich, czyli uczestnictwa w kulturze. Pojęcie k. m. spotyka się z krytyką od chwili pojawienia się w latach 30. XX w. zarówno ze strony jej obrońców jak i atakujących ja - ale o tym później. B)KULTURA MASOWA to film, radio, telewizja i kino, masowa prasa, wielonakładowe wydawnictwa książkowe i broszurowe, muzyka popularna i młodzieżowa oraz wiele innych form prezentowanych na szeroką skalę. Kultura masowa to zjawisko specyficzne dla XX stulecia, które według wielu badaczy ma ogromny wpływ na kształt współczesnej cywilizacji. Uważają oni, że specyfika niesionych przez nią treści prezentuje nową publiczność o odmiennym systemie wartości niż kiedyś. C) KULTURA MASOWA - jak podaje słownik socjologiczny to homogeniczna kultura tworzona w nowoczesnych industrialnych i postmodernistycznych społeczeństwach, upowszechniana lub/i popularyzowana przez środki masowego przekazu, obejmująca standardowe wartości, normy, opinie, style życia, poglądy, sztukę, modę i dobra materialne. Kultura masowa ściśle związana Kultura masowa ściśle związana jest z takimi pojęciami jak kultura popularna czy społeczeństwo masowe. Jako zjawisko socjologiczne zagadnienie kultury masowej rozpatrywała Antonina Kłoskowska, zarysowując jego ogólny charakter: „O kulturze masowej mówimy wówczas, gdy identyczne treści z niewielkiej liczby źródeł nadawane są w tym samym lub zbliżonym czasie ku wielkim masom ludzkim i są dla nich przedmiotem percepcji.” Kultura masowa nie jest zjawiskiem ostatniej doby. Narasta stopniowo od dwóch co najmniej stuleci. Narodziła się jako produkt wtórny rewolucji przemysłowej wraz z industrializmem i urbanizacją i niemal od początku swojego istnienia stała się przedmiotem krytycznych refleksji i niepokoju intelektualnych sfer. .

(…)

… odzwierciedleniem tego co mowie są programy reality show , które w 100% zaspokaja te potrzeby człowieka. Każdy widz oczekuje ze bohaterowie tego programu ze prędzej czy później będę się ze sobą kochać, kłócić , dojdzie do jakiegoś konfliktu.
Wiek XX i XXI to czas gadżetów. To na nich, obok tzw. celebrities, czyli gwiazd muzyki i ekranu, opiera się dzisiejsza kultura masowa. - Kultowość przedmiotów codziennego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz