Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3535
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie - strona 1 Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie - strona 2 Popkultura, czyli kultura masowa - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Popkultura, kultura masowa Kultura masowa - kultura komercyjna, produkowana masowo, dla masowego rynku, tworzona przez masową technikę, sprzedawana dla zysku masowej publiczności. Jest silnie związana z powstaniem środków masowego przekazu.
Cele:
- nastawienie na dochód
-proste, standardowe treści, łatwe i przyjemne w odbiorze
-tworzenie tych samych recept
- manipulacja publicznością, odwołanie do ich uczuć i fantazji
Krytyka kultury popularnej: *UNIFORMIZACJA - pozbawienie natury ludzkiej jej różnorodności, indywidualnych, odrębnych cech własnych, które SA według krytyków kultury masowej, podstawą istoty szczęścia i ludzkiej egzystencji.
Uniformizacja przejawia się w :
1. Zachowaniu - podporządkowanie się tysięcy ludzi, tej samej wersji kultury obyczajowej.
2. Standaryzacji treści - powtarzaniu tych samych zachowań.
3. Bierności odbiorców - nastawionych na komercję, nie mających żadnego wpływu na przekazy.
* Obniżenie standardu gustu estetycznego.
* Kultura masowa absorbuje energię i czas, który można wykorzystać w bardziej użyteczny sposób.
* Negatywny wpływ na odbiorców, manipulacja pasywnej publiczności.
* Wypiera kulturę ludową i sztukę.
* Feminizacja publiczności
Pozytywne cechy:
Łamie standardy i bariery klasy, smaku i tradycji
Prosta w odbiorze, zrozumiała dla wszystkich
Duży wybór treści, różnorodność
Każdy może ją tworzyć
WZYSTKO DLA WSZYSTKICH elementy kul t ury masowej / audytorium a public z ność KULTURA MASOWA to film, radio, telewizja i kino, masowa prasa, wielonakładowe wydawnictwa książkowe i broszurowe, muzyka popularna i młodzieżowa oraz wiele innych form prezentowanych na szeroką skalę.Kultura masowa to zjawisko specyficzne dla XX stulecia, które według wielu badaczy ma ogromny wpływ na kształt współczesnej cywilizacji. Uważają oni, że specyf i ka niesionych przez nią treści prezentuje nową publiczność o odmiennym systemie wartości niż kiedyś. Podstawowym zarzutem wobec kultury masowej jest UNIFORMIZACJA, czyli pozbywanie natury ludzkiej jej różnorodności, indywidualnych, odrębnych cech własnych, które są , według krytyków kultury masowej, podstawą istoty ludzkiej egzystencji i ludzkiego szczęścia. Uniformizacja przejawia się w: 1 . ZACHOWANIU (podporządkowaniu się całych tysięcy ludzi tej samej wersji kultury obyczajowej, zaszczepianej przez środki masowego przekazu - film, czy telewizję, a nawet poradnik savoir-vivre ' u drukowany w gazetach i tygodnikach), 2. STANDARYZACJI TREŚCI (powtarzaniu tych samych form, trzymanie się tych samych rozwiązań powtarzanych w nieskończoność, jak

(…)

…, które wywierały wydawnictwa masowe u schyłku ubiegłego stulecia, spotęgował i ustokrotnił FILM.
Marshall McLuhan przedstawia dzieje ludzkości jako szereg cykli, eksplozji społecznych, udowanych na gruncie poprzednich. Dowodzi on, że powstanie i zastosowanie pisma doprowadziło do rozpadu wspólnoty pierwotnej, nazwanej przez niego „plemienną wioską". Obowiązywały w niej ustne, czyli oralne sposoby komunikowania…
… masowego przekazu informacji traktowane jako „przekaźniki", tzn. instrumenty, które obarczyć można każdą dowolną treścią celem przeniesienia jej jedynie na określoną odległość i z określoną szybkością.
2. Marshalla McLuhana, przeciwstawne pierwszemu. Twierdzi on bowiem, że środek przekazu jest przekazem. Treść przystosowana do określonego przekaźnika, w przekładzie na inny traci swoje znaczenie…
… dziełami sztuki, które nie dotarłyby do niej w innych sposób, może więc być korzystna dla upowszechniania kultury wyższej, choć czasem prowadzi do zatarcia kryteriów i zachwiania hierarchii ważności.. Pojęcie kultury masowej wprowadził D.Macdonald (1944) a rozwinęli je Erich Fromm i Ernst van der Haag.
 
A. Kłoskowska (1980, str.95): „ Pojęcie kultury masowej powinno być w założeniu neutralne…
… tej kultury wynika z jej dostosowania do „najniższego wspólnego mianownika” tj. do poziomu gustów i kwalifikacji szerokich rzesz odbiorców. Z poszukiwaniem wspólnego mianownika zainteresowań wielkich publiczności współczesnych o złożonej, niejednorodnej strukturze wiąże się zjawisko homogenizacji kultury masowej. Polega ono na ujednolicaniu przekazywanych treści rozumianym najczęściej jako wulgaryzacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz