Socjologia - wykład wstępny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykład wstępny - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich; zajmuje się procesami tworzenia różnorodnych form życia zbiorowego, strukturami oraz wytworami działań zbiorowości ludzkich, np. systemy idealne, partie polityczne.
Rodzaje socjologii:
Ogólna - definicje
Szczegółowe, np.: miasta, regionów, wsi (rozmieszczenia terytorialnego); polityki, relacje między jednostkami; moralności, religii, prawa; pracy; organizacji; rodziny.
1838 - wprowadzenie pojęcia socjologii przez Augusta Comte (twórca socjologii)
1892 - nauczanie socjologii na Wydziale Socjologii w USA
1898 - nauczanie socjologii na Uniwersytecie w Bordeaux przez Emila Durkheima, który zajmował się społecznymi przyczynami samobójstw oraz świadomością zbiorową
1919 - nauczanie socjologii w Monachium
1920 - nauczanie socjologii w Poznaniu przez Floriana Znanieckiego
Najpóźniej socjologię uprawiano w Anglii.
Socjologia jest nauką empiryczną - w sposób naukowy zdobywa, przetwarza i tworzy informacje. 3 cele socjologii:
1). opisywanie zjawisk,
2). wyjaśnianie zjawisk,
3). przewidywanie zjawisk.
Metody naukowe badania rzeczywistości empirycznej:
badanie opinii publicznej (ankiety, sondaże, itp.);
obserwacja skategoryzowana (planowana): wewnętrzna i zewnętrzna, ukryta i jawna;
wywiady: swobodne, kontrolowane, rejestrowane, zaplanowane, itp.
Metody badań socjologii: ( zbieranie materiałów o rzeczywistości empirycznej)
a). ankieta, b). obserwacja,
c). wywiad,
d). dane wtórne - jako odrębne narzędzie badawcze, np. spisane informacje innych badaczy.
e). eksperyment naturalny - badani nie wiedzą, że są uczestnikami eksperymentu, badacz wchodzi w grupę i inicjuje jakąś sytuację.
FUNKCJE SOCJOLOGII:
poznawcza (diagnostyczna) - opis rzeczywistości społecznej, informacje o społeczeństwie;
socjotechniczna (ekspercko-interwencyjna) - interpretacja życia społecznego dzięki posiadanej wiedzy, inspirowanie potrzebnych przemian społeczeństwa, dostarczanie ekspertyz dot. zmian sytuacji społecznej;
apologetyczna (dot. wartościowania) - planowanie i realizacja badań, dostarczanie dowodów o słuszności postępowania; ewaluacja - badanie słuszności zmian, które zostały wprowadzone;
demaskatorska (dot. wartościowania) - sprawdzanie, czy istnieją zdarzenia, których nie dostrzegamy; trudne, kłopotliwe, ukrywane zjawiska pod powierzchnią życia społecznego;
humanistyczna + propagandowa - ogłaszanie badań w celu kształtowania świadomości społecznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz