historia, nurty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia, nurty - strona 1 historia, nurty - strona 2

Fragment notatki:


4.10.2011 SOCJOLOGIA wykład 1
Człowiek istota społeczna- homo socius, Arystoteles
człowiek jest produktem społeczeństwa
człowiek nie może się rozwijać poza społeczeństwem
dziecko w dżungli, po 2 latach się nie przystosuje do normalnego życia)
ma naturalną skłonność do zrzeszania się, bycia z innymi ludźmi
Połowa XIX wieku socjologia jako dyscyplina naukowa, Co m te August ojcem socjologii jako nauki (RODZINA - PODSTAWOWA KOMÓRKA SPOŁECZNA).
Urbanizacja, uprzemysłowienie, gwałtowne zmiany społeczne są powodem narodzenia się socjologii. Socjologia ma odpowiedzieć na pytania takie jak: przestępczość miasta, rekrutacja w armii amerykańskiej. Socjologia to nauka empiryczna (korzysta z badań: obserwacji, wywiad, ankieta, przekazy medialne, eksperyment). Podział metod: podstawowe metody
obserwacja
wywiad
ankieta
przekazy medialne:
- ilościowe : ankieta
- jakościowe: wywiad - dzisiaj częściej odsyłamy do tych metod.
NURTY SOCJOLOGII:
1. SCJENTYZM: Comte, badamy duże całości, społeczeństwo to organizm HUMANIZM(nie można badać świata społecznego tylko poprzez fakty, trzeba dodać współczynnik humanistyczny: np. odczucia): Max Weber klasyk wielki inspirator!!, H. Znaniecki ( O chłopach Ameryce), G.H. Head, Ossowski, Społeczeństwo to jednostka SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI, lata '90-te, Georg Simmel, przedmiotem są zdarzenia , akcent na drobne czynności np. socjologia sms-ów, zakupów, mowy, przyjaźni. AKADEMICKI ROZWÓJ SOCJOLOGII
1. 1892 - Chicago, pierwszy wydział socjologii na świecie
2. 1898 - Francja, pierwsza katedra w Europie, Emil Durkheim
3. 1919 - Monachium, Max Weber 4. 1920 - Polska! Poznań, Znaniecki
5. 1930 - PTS - Polskie Towarzystwo Socjologiczne
6. 1949 - ISA - Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne
SOCJOLOGIA: Nauka o stosunkach społecznych, o grupach społecznych o życiu społecznym, o procesach społecznych, o zachowaniach społecznych, więzach społecznych, nauka o społeczeństwie....
mikro / makrosocjologia
makro dot. dużych grup społecznych a mikro małych
rozwój socjologi jako dyscypliny: do '50 roku, podział: socjologia, ekologia, nauki polityczne; później etapy:
- po 50 roku podział na mniejsze dyscypliny
- interdyscyplinarność czyli dwie dyscypliny
- multidyscyplinarność
- sięganie do nauk przyrodniczych
- odwoływanie się do wiedzy potocznej i to jest w socjologi codzienności.
HAVE A BREAK HAVE A KIT-CAT

(…)

… nie dla ambitnych!!!!
Gidens: Socjologia 2004
Turner: Socjologia koncepcje i ich zastosowanie
Socjologia codzienności.
LEKTURA: George Ritzer: McDonaldyzacja społeczeństwa
Magiczny świat konsumpcji Zygmunt Bauman: Globalizacja
B. Barber: Dzichad & McŚwiat

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz