Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze - strona 1 Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze - strona 2 Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze - strona 3

Fragment notatki:


wykład2
1. ZAGADNIENIA OGÓLNOMETODOLOGICZNE
Źródła wiedzy potocznej:
tradycja
autorytet
działania (badania) podejmowane na własną rękę
Tradycja:
To, co wszyscy wiedzą” - dziedzictwo kulturowe, właściwe dla innej epoki, przyswajające w procesie socjalizacji, m.in. powszechnie akceptowana wiedzą o tym, jak funkcjonuje świat np. Ziemia jest płaska.
Oszczędza to nam rozpoczynania wszystkiego od zera, bo wiedza ma charakter...
Autorytet:
1.Mimo siły tradycji nowa wiedza pojawia się każdego dnia, ale często akceptacja tych nowych dokona zależy od statusu odkrywcy: chętniej wierzymy uznanym autorytetom , ekspertom w jakiejś dziedzinie, choć to czasem jak pokazuje historia, znacznie utrudniło postęp wiedzy w jakiejś dziedzinie.
A zwłaszcza gdy autorytet wypowiada się na temat, w którym nie jest ekspertem np. gwiazdy sportu o płatkach śniadaniowych.
BADANIA
Błędne obserwacje. Większość naszych codziennych obserwacji jest powierzchowna i półświadoma stąd duże rozbieżności w zeznaniach świadków co do rzeczywistego przebiegu jakiś zdarzeń.
Natomiast obserwacja naukowa jest działaniem świadomym Nieuprawnione uogólnienia. Zakładamy często, że kilka podobnych zaobserwowanych zdarzeń stanowi dowód istnienia ogólnego wzorca. np. reporter piszący o postawach i motywach kilku tys. demonstrantów na podstawie kilku przypadkowych wywiadów
Natomiast naukowcy badają odpowiednio liczną próbę reprezentatywną jakiejś populacji: stosują też replikację, czyli powtarzanie badań. Wybiórcza obserwacja. Nieuprawnione generalizacje mogą prowadzić do wybiórczej obserwacji. Gdy uznam że istnieje pewna prawidłowość będziemy skłonni się skoncentrować na wydarzeniach i sytuacjach prasujących do naszego wzorca. A ignorować te które nie pasują
stąd w nauce z góry planuję się liczbę i rodzaj obserwacji by dały podstawę do sformułowanie wniosków: wyjaśnia się też przypadki odchylające się od „normy”
nielogiczne rozumowanie: wiara w „wyjątek, który potwierdza regułę”. W logice wyjątek nie może potwierdzać reguły, której zaprzecza.) błąd hazardzisty: dobra/ zła passa musi się kiedyś skończyć
Naukowcy stosują natomiast systemy logiczne w sposób świadomy i jednoznaczny. 2.WIEDZA NAUKOWA: ogólnie rzecz biorąc, twierdzenie naukowe musi mieć oparcie jednocześnie w logice ( tzn musi być sensowne) i w empirii (nie może przeczyć faktyczne obserwacji)
EPISTEMOLOGIA - nauka o poznaniu
METODOLOGIA : jako jedna z dziedzin epistemologii, nauka o dowiadywaniu się METODOLOGIA NAUK SPOŁĘCZNYCH: to w jaki sposób, badacze społeczni dowiadują się różnych rzeczy o życiu społecznym człowieka.

(…)

…, nauka o dowiadywaniu się METODOLOGIA NAUK SPOŁĘCZNYCH: to w jaki sposób, badacze społeczni dowiadują się różnych rzeczy o życiu społecznym człowieka. Podstawy nauk społecznych
logiczno-empiryczny charakter nauki odnosi się do trzech głównych aspektów działalności nauk społecznych:
teorii (ta rządzi logiką, tj logicznymi regułami wnioskowania)
gromadzenia danych - zajmuje się empirią
analizy danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz