RELACJE MI_DZY ADMINSTRACJ_ A SFER_ POLITYCZN_

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
RELACJE MI_DZY ADMINSTRACJ_ A SFER_ POLITYCZN_ - strona 1 RELACJE MI_DZY ADMINSTRACJ_ A SFER_ POLITYCZN_ - strona 2

Fragment notatki:

RELACJE MIĘDZY ADMINSTRACJĄ A SFERĄ POLITYCZNĄ
Zależą od rodzaju systemu politycznego. Jeżeli mamy do czynienia z systemem politycznym demokratycznym to można mówić o rozdzieleni sfery administracji od sfery politycznej. Te dwie sfery mogą być odrębne. W strukturach niedemokratycznych, w społeczeństwach zamkniętych rozdzielenie między sferą administracji a polityczną nie występuje. W przypadku systemów autorytarnych grupą, która jest suwerenem jest biurokracja albo wojskowi lub jedno i drugie.
Funkcjonariusze państwowi są jednocześnie wielką grupą społeczną o charakterze podmiotu ostatecznego. Mamy do czynienia ze zlewaniem się suwerena i funkcjonariuszy państwowych czyli szeroko rozumianej administracji
W strukturach totalitarnych tą grupą, która jest suwerenem jest zespół funkcjonariuszy aparatu funkcyjno partyjnego. Mamy do czynienia ze ścisłym złączeniem partii, państwa, funkcjonariuszy i ostatecznego podmiotu polityki - to wszystko się zlewa ze sobą. W takim przypadku urzędnicy są zarazem działaczami partyjnymi, a działacze partyjni są urzędnikami. W strukturach demokratycznych jest inaczej. Jednym z warunków istnienia trwałej demokracji jest rozdzielenie władz publicznych. To rozdzielenie oznacza jednocześnie, że nie ma jednolitego aparatu partyjnego - on się dzieli na szereg różnych aparatów administracji władzy publicznej. Aparaty są niezależne od siebie, ale mogą na siebie wpływać. Możemy mówić o 2 generalnych typach relacji między sferą polityczną a sferą administracyjną
1. System łupów / spoiling system - traktowanie urzędu państwowego jako zasobu kadrowego, zasobu do obsadzenia przez własnych działaczy partyjnych. Sformułowany przez Adrewa Jacksona(prezydent USA w latach 20. XIX w) - lojalność i zaufanie są ważniejsze od kompetencji. Spoiling system wpasowywał się w układ relacji politycznych. Rekrutacja obywa się według kryteriów merytorycznych. 2. Służba cywilna / civil servants - Ci którzy służą obywatelom. Mamy do czynienia z urzędnikami, którzy podlegają wyłącznie prawu i zasadzie dobra publicznego. Rekrutacja do szeregów służby cywilnej powinna się odbywać według kryteriów merytorycznych. Decyduje poziom przygotowania do wykonywania danego zawodu, decydują kompetencje. Obejmuje urzędników, którzy mają być niezależni od nacisków publicznych. Oni mają postępować wyłącznie zgodnie z prawem. Mają obowiązek wykonywać polecenia ministra zgodne z prawem w ramach posiadanych kompetencji. służba cywilna powinna być nieusuwalna - nie można zwalniać z przyczyn poza merytorycznych i poza prawnych. Model służby cywilnej został ukształtowany przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i jest powszechny we Francji, Włoszech, Niemczech(biurokracja weberowska - koncepcja biurokracji, która potrafi działać zgodnie z procedurami w sposób sprawny) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz