Polityka - państwo i samorząd terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka - państwo i samorząd terytorialny - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to prof. dr hab. Roman Backer.
Z notatek, liczących w sumie 28 stron, możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: państwo i samorząd terytorialny, gry decyzyjne, grupy interesu, nacisku, zasoby grup interesu, opinia publiczna, partie polityczne.

NAUKA O POLITYCE 23.11.2009r Wykład VII
SYSTEMY PARTYJNESystem partyjny - układ partii wzajemnie od siebie zależnych na danym szczeblu władzy publicznej. Układ współzależnych od siebie partii na danym szczeblu władzy publicznej. System może funkcjonować na szczeblu władzy gminnej, powiatowej, publicznej, europejskiej, ogólnokrajowej
Mamy do czynienia z różnymi rodzajami partii politycznych wchodzących w skład systemu partyjnego -partie parlamentarne - partie legalne *rządzące *opozycyjne-partie pozaparlamentarne - partie w pewnym stopniu, w małym stopniu nielegalne
Podział partii politycznych-legalne-nielegalne
Może być, że nielegalna partia staje się partią parlamentarną. Mówimy tylko o systemie partyjnym wchodzącym w skład parlamentu. Większość reprezentacji partyjnej mieści się w parlamencie. To są rozważania wstępneTypologia systemów partyjnych Podział systemów partyjnychW literaturze znajdziemy wiele różnych podziałów, ale zazwyczaj nie ma wyróżnionych systemów partyjnych ze względu na system polityczny/ reżim polityczny. Systemy partyjne dzielą się na jednopartyjne, dwupartyjne, wielopartyjne - podział książkowy. Tylko w systemach demokratycznych partie dążą do zdobycia lub utrzymania władzy publicznej. Tylko w systemach demokratycznych można mówić o systemach partyjnych sensu stricte, potem zaczynają się z definiowaniem partii i systemów partyjnych
Podział systemów partyjnych ze względu na to w jakim systemie są:-świata demokratycznego - są generalnie sprzężone z ordynacją wyborczą. Ordynacja wyborcza wytwarza dany system partyjny w strukturach demokratycznych, bo mamy do czynienia z racjonalnością obywatelską i wtedy wybory posługują się racjonalnością obywatelską - podejmują decyzje by były najbardziej efektywne zgodnie z regułami gry, które są wyznaczane przez ordynacje wyborczeOrdynacje wyborcze: *większościowe - jednomandatowe, okręgi wyborcze. Takie, w których partia zwycięska zdobywa mandat, partia opozycyjna nie zdobywa nic. System jednomandatowy wytwarza system dwupartyjny. Konsekwencją jednopartyjnego jest zaistnienie w parlamencie systemu dwupartyjnego. Konsekwencją istnienia systemu dwupartyjnego przy ordynacji większościowej jest to, że podstawowe podmioty partyjne utrzymują się niesłychanie długo na scenie parlamentarnej - one się uzupełniają się często partiami kartelowymi. Partie przechwytują wszystkie artykulacje nowych grup społecznych, dzięki czemu wchłaniają te grupy, które mogłyby się stać partiami politycznymi. System dwupartyjny jest niesłychanie trwały. *proporcjonalne - wymusza tworzenie sytemu wielopartyjnego. System proporcjonalny wielomandatowych okręgów wyborczych może w zależności od metody przeliczania na mandaty może być mniej lub bardziej proporcjonalny - może preferować partie, które uzyskały więcej głosów, lub rozdzielać mandaty w zależności od procentów głosów jakie uzyskały. Są albo z progiem wyborczym(od ilu procent dane ugrupowanie uzyskuje mandat w parlamencie, może być różny 3,5,7,8, w zależności od tego jak je ustawimy, takie będziemy mieć wyniki wyborów pod względem statystycznym), albo bez progu. W Polsce obowiązuje próg 5%. System wielopartyjny zaczyna być różny w zależności od tego czy wprowadzamy progi czy nie oraz c

(…)

… miejsc pracy. Są przeciwstawne partiom kartelowym
4
NAUKA O POLITYCE 18.01.2010 Wykład GEOPOLITYKA zajmuje się rozmieszczeniem przestrzennym butów politycznych, np. jakie są granice państwa, czym one są uzasadnione, dlaczego tak a nie inaczej przebiegają granice między regionami. Zajmuje się terytorialnym kształtem preferencji wyborczej. Geopolityka zajmuje się potęgami w czasie i przestrzeni. Potęgami…
… się : ->Socjaldarwinizm - przeniesienie praw wykrytych przez Darwina dotyczących ewolucji na świat społeczny. Gatunek silniejszy niszczy gatunek słabszy. Kjellen Twórcy geopolityki 1. Halford Mackinder - profesor Oxfordu, twórca koncepcji geopatycznej świata, która obowiązywała przez wiele dziesięcioleci. Podzielił świat na światową wyspę, otaczający ją ocean i wyspy satelity. Ten świat można podzielić na dwie części…
… ->totalitarnego - mamy do czynienia najczęściej z dwoma podstawowymi rodzajami systemów partyjnych 1. Systemy monopartyjne - istnieje tylko jedna partia, nie ma żadnej innej. Nie ma mowy o ty by istniała jakakolwiek struktura niezależna od monopartii 2. System partii hegemonicznej - taki, w którym partia jedna decyduje o wszystkich sprawach wszystkich pozostałych partii. Partia hegemoniczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz