Teoria systemów partyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria systemów partyjnych-opracowanie - strona 1 Teoria systemów partyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Teoria systemów partyjnych Badania nad fenomenem systemów partyjnych wyrażają tendencję do:
ograniczania pojęcia do stosunków panujących pomiędzy samymi partiami politycznymi
utożsamiania systemu partyjnego z pojęciem systemu politycznego lub ustroju politycznego państwa jako, że partie stały się częścią aparatu państwowego to oznacza, że system partyjny może być utożsamiany z socjologicznie pojmowanym mechanizmem państwowym
Pod pojęciem „system partyjny” rozumie się
Grupę partii politycznych działających według prawnie określonych reguł w ramach danego społeczeństwa Sartori: system partyjny wymaga komponentu rywalizacji; to układ wzajemnych oddziaływań, będących efektem rywalizacji pomiędzy partiami
Każda partia jest funkcją innych partii i reaguje na zachowanie pozostałych partii politycznych
Innymi słowy o systemie partyjnym możemy mówić w prawomocny sposób tylko kiedy istnieją w nim co najmniej dwie współzawodniczące partie
Duverger: system partyjny to formy i warunki koegzystencji partii istniejących w danym państwie
W polskiej literaturze najpełniejszą i powszechnie akceptowana definicją jest definicja W. Zakrzewskiego
system partyjny to mechanizm współdziałania bądź rywalizacji organizacji społecznych w walce o władzę i w jej sprawowaniu Syntetyczne rozumienie pojęcia system partyjny to: formy i warunki współpracy i rywalizacji partii politycznych w walce o zdobycie władzy politycznej albo jej sprawowaniu Rozwinięte rozumienie systemu partyjnego
Konfiguracja partii politycznych rywalizujących bądź kooperujących ze sobą na podstawie ustabilizowanych wzorów zachowań, które podlegając procesowi instytucjonalizacji, określają wzajemne powiązania między nimi, na arenie wyborczej jak i parlamentarno-gabinetowej
Układ powiązań pomiędzy partiami - trwałość systemu
Układ kooperacyjno-rywalizacyjny - przenoszenie i realizacja interesów społecznych w ramach państwowego procesu decyzyjnego
Układ powiązań różnych szczebli: wyborczego, parlamentarno-gabinetowego, organizacyjnego Do systemu partyjnego zalicza się wszystkie funkcjonalne w stosunku do systemu politycznego partie polityczne, nie zaś inne organizacje społeczne, które zwiększają zakres i intensywność oddziaływania partii na państwo.
Z punktu widzenia państwa demokratycznego za partie polityczna uznaje się te partie, które działają legalnie, a swoją strukturę wewnętrzną i metody działania opierają na zasadach demokratycznych.
Wymogi to uczestnictwo w wyborach (lokalnych i ogólnonarodowych) i oddziaływanie na programową działalność zarówno organów władzy państwowej, jak i innych partii


(…)

… Funkcje polityczne systemu partyjnego:
Stanowi forum legalnej walki o władzę polityczną;
Jest mechanizmem umożliwiającym organizowanie wyborów;
Integruje i aktywizuje politycznie społeczeństwo;
Umożliwia formowanie ośrodków władzy i wyłanianie ekip rządzących Funkcje kulturowe systemu partyjnego:
Forum kształtowania opinii publicznej
Rozwija kulturę polityczną społeczeństwa
Wpływa na kulturę polityczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz