Partie i systemy partyjne

note /search

Partie i systemy partyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239

1.Zdefiniuj pojęcia: ustroju państwowego, ustroju politycznego, ustroju społeczno-gospoodarczego. Ustrój państwowy - to całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej. Podział ustroju państwowego: Ustrój polityczny Ustrój społeczno-gospodarczy. Ustrojem państwowym zajmuje s...

Partie i systemy partyjne - opracowanie - Model poliarchii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1393

3.Model poliarchii R. Dahla R. Dahl - demokracja oznacza pewien stan idealny, który w rzeczywistości nie został nigdy i nigdzie osiągnięty. Jest ona swoistą wizją polityczną - wizją systemu, w którym wszyscy jego członkowie uważają się za wzajemnie równych, cieszą się atrybutem kolektywnej suwerenn...

Krajowa Rada Narodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1652

6. Krajowa Rada Narodowa i jej organy KRN - ( 1 stycznia 1944 - 17 stycznia 1947 ) KRN powstała w konspiracji w noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku z inicjatywy komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej w lokalu przy ul. Twardej w Warszawie - w zebraniu za łożycielskim wzięli...

Partie polityczne - definicje i geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4403

dr hab. Wiesław Bar. Notatka zawiera 150 stron i porusza zagadnienia takie jak: partie polityczne, partia wyborcza, funkcje partii politycznych, partia jako organizacja, rodziny partii politycznych, systemu partyjne. Praca jest bardzo obszerna i dogłębnie analizuje przedstawiony temat. I • Par...

System partyjny we Włoszech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4354

WŁOCHY system partyjny - zapis konstytucyjny daje partiom włoskim bardzo wysoką rangę są głównym filarem porządku demokratycznego PIERWSZA REPUBLIKA (1945-1994) - system wielopartyjny, ale nie klasyczny: ~ niedoskonała dwupartyjność: istniały dwie duże partie (chadecy i komuniści), ale nie wymieni...

Zachodnioeuropejskie systemy partyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Kształtowanie się zachodnioeuropejskich systemów partyjnych Podział socjopolityczny (clevage) – próba operacjonalizacji   • charakter, ilość i hierarchia dominujących w poszczególnych społecznościach konfliktów społecznych  (podziałów socj...

Nowe ruchy polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

Nowe ruchy polityczne Giovanni Sartori: „Partia to oficjalna grupa polityczna biorąca udział w wyborach i w tym celu wystawiająca  swoich kandydatów na stanowiska publiczne”. Orientacje w zakresie definiowania parti  politycznych: • funkcjonalna  – definiowanie parti  przez pryzmat funkcji, jakie p...

System partyjny - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2513

System partyjny Definicje  systemu partyjnego : a) układ znaczących parti  w obrębie danego państwa b) formy i sposoby koegzystencji parti  politycznych w danym kraju (M. Duverger) c) konfiguracja powstająca w danym kraju jako skutek wy...

Partie i systemy partyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3444

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE Demokracja a systemy partyjne Modele demokracji Teoretyczne: Madisonowski Decyzyjny Empiryczne: Majorytarny Konsensualny Model majorytarny a konsensualny - różnice Jedno lub wielopartyjne rządy Dominacja parlamentu (gabinetu) lub podział władz System wyborczy Liczba partii...

Definicja partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1400

Definicja partii politycznej partia = stronnictwo partia – z łac. część większej całości, już od starożytności słowo używane na określenie  ugrupowania politycznego • w Grecji przeciwieństwo  amicitia , czyli szlachetnego i dobrego związku przyjaciół,  frakcja  jako związek nieszlachetny i zły;  • ...