Partie i systemy partyjne - opracowanie - Model poliarchii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie i systemy partyjne - opracowanie - Model poliarchii - strona 1 Partie i systemy partyjne - opracowanie - Model poliarchii - strona 2 Partie i systemy partyjne - opracowanie - Model poliarchii - strona 3

Fragment notatki:

3.Model poliarchii R. Dahla R. Dahl - demokracja oznacza pewien stan idealny, który w rzeczywistości nie został nigdy i nigdzie osiągnięty. Jest ona swoistą wizją polityczną - wizją systemu, w którym wszyscy jego członkowie uważają się za wzajemnie równych, cieszą się atrybutem kolektywnej suwerenności oraz posiadają wszystkie możliwości, zasoby i instytucje niezbędne do rządzenia. (jest to ujęcie substancjalne). Model poliarchii R. Dahla wyrasta z opozycji wobec dwóch stanowisk teoretycznych: 1. koncepcji rządów większości uosabiającej „wolę powszechną”: jest utopią w warunkach zróżnicowanego, niejednolitego społeczeństwa. Może odnosić się co najwyżej do małych państw, w granicach których żyją społeczeństwa względnie homogeniczne. 2. teorii elit. W pierwotnej koncepcji Dahl wymienił 8 instytucji tego rodzaju: A- wielość źródeł informacji pozostających poza kontrolą elity władzy B- swoboda wyrażania poglądów politycznych C- powszechne prawo wyborcze D- uczciwe, wolne i gwarantujące równość szans wybory E- istnienie konkurujących ze sobą liderów politycznych F- dostępna dla każdego możliwość ubiegania się w o urzędy publiczne G- swoboda zrzeszania się H- odpowiednie procedury, które gwarantują, że instytucje będą działały zgodnie z preferencjami wyborców W późniejszej koncepcji Dahl ograniczył liczbę czynników do 4 : 1) wielość źródeł informacji ; 2) swoboda wypowiedzi; 3) wolność zrzeszania się ; 4) powszechne prawo wyborcze Dahl wyróżnił następujące typy poliarchii, (wg spełnienia kryteriów): 1-Pełne - występuje każdy z czterech czynników ; 2- poliarchie ograniczone - braki jednego czynnika ; 3- quasi - poliarchie - brak 2 -3 czynników Ponadto istnieje jeszcze jedna typologia poliarchii uwzględniająca ich aspekt czasowy : *Dojrzałe - te, w których wszystkie warunki istnienia poliarchii zostały spełnione już w 1950 r ; *Nowe - powstałe po 1950 8 .Rodzaje tranzycji w Europie Środkowej i Wschodniej wg A. Agha Odnosi typy przejścia do reżimów parlamentarnych Europy Środkowo-Wschodniej i wyróżnia następujące typy zmian:
1. negocjowane przejście: polega na zawartym kompromisie, porozumieniu między elitami a opozycją; instytucja "okrągłego stołu"- wykształcenie się opozycji i elit opozycyjnych, które mogą stać się partnerami w rozmowach z władzą; przewaga strategii konsensualnej po obu stronach konfliktu(dogadanie się);strona konfliktu nie jest w stanie samoistnie przeprowadzić pełnych zmian(obie strony potrzebują się nawzajem);np. Polska
2. implozja: przekazanie władzy przez komunistów innemu państwu lub opozycji; zakłada się słabość dotychczasowych rządów(może być wynikiem masowych protestów);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz