Definicja partii politycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja partii politycznej - strona 1 Definicja partii politycznej - strona 2

Fragment notatki:

Definicja partii politycznej partia = stronnictwo partia – z łac. część większej całości, już od starożytności słowo używane na określenie  ugrupowania politycznego • w Grecji przeciwieństwo  amicitia , czyli szlachetnego i dobrego związku przyjaciół,  frakcja  jako związek nieszlachetny i zły;  • w Rzymie  partia  oznaczała zgrupowanie polityków wokół przywódcy, a także grupę ludzi  rządzących państwem lub senat (jako opozycja dla ludu) • w czasach nowożytnych  partia  oznaczała wyznaczony oddział wojskowy Partia zawsze oznacza grupę wyodrębnioną z większej całości. Zjawisko partii politycznej, tak jak jest współcześnie rozumiane, kształtowało się w połowie XIX  wieku (mimo to słowo znane jest już od starożytności). Definicje partii: • strukturalne – nacisk na problem organizacji • funkcjonalne – akcent na funkcję partii w systemie politycznym • partia jako wspólnota ideowa • partia jako reprezentacja interesów klasowyc h* PARTIA – wyspecjalizowana organizacja polityczna, tzn. taka, która w oparciu o program i  ideologię dąży do zdobycia i wykonywania władzy państwowej. Elementy pojęcia partii • organizacja ◦ partia jako  dobrowolna  organizacja społeczna – wstąpienie do partii oraz opuszczenie  jej szeregów jest uzależnione od swobodnej decyzji obywateli; zakaz stosowania  przymusu; partia może jednak uzależniać przyjęcie kandydata od spełnienia przez niego  pewnych warunków, może też dyscyplinarnie usunąć członka naruszającego jej statut ◦ twory prepartyjne charakteryzowały się brakiem organizacji - były to raczej luźne  zespoły polityków, pozbawione formalnej organizacji oraz trwałości i ciągłości w czasie,  oparte o kontakty osobiste lub listowne ◦ minimum formalnej struktury – istnienie w danej grupie utrwalonego przez reguły  statutowe minimalnego choćby podziału pracy i ról w obrębie organizacji; ponadto  ustalona statutowo procedura postępowania przy podejmowaniu najważniejszych  decyzji określających życie wewnętrzne partii lub jej działania zewnętrzne ◦ szeroka baza członkowska – liczba członków winna być na tyle duża, aby wykluczone  było utrzymywanie między nimi więzi tylko osobistych; przynależność do partii nie  może być oparta wyłącznie na stosunku osobistego powiązania między przywódcą lub  aktywistą a grupą członków (odejście od klientelizmu) ◦ przynależność do partii jest zinstytucjonalizowana, tzn. że nicią łączącą są formalne  więzi organizacyjne; członkowie partii w swej masie nie znają się wzajemnie, gdyż jest  ich zbyt wielu – stąd niezbędne jest minimum formalnej struktury organizacyjnej 

(…)

… działania, więź łącząca członków, stwarzająca podstawę jednolitego
działania
◦ wyznacza cele społeczne (a nie indywidualne), które skłaniają ludzi do przystąpienia do
partii i wspólnej pracy nad ich realizacją
◦ partie patronażu - mają na celu zdobycie władzy dla przywódcy i obsadzenie stanowisk
państwowych przez elity partyjne (pewne cechy tego typu partii mają: Samoobrona RP,
Liga Polskich Rodzin
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz