Partie i systemy partyjne - strona 2

Finansowanie partii politycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Finansowanie partii politycznych Metody finansowania partii politycznych 1. Finansowanie wewnętrzne • podstawą składki członkowskie • w partiach, w których istnieje zasada zbiorowego członkostwa opłaty wnoszą również organizacje  afiliowane • podatek partyjny (VIP-składka) • partie kontrolowane prz...

Historia partii politycznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

Historia partii politycznych • początki partii – koniec XVII wieku Podział etapów rozwoju partii politycznych wg Maxa Webera: • koterie arystokratyczne • kluby polityczne • partie masowe Dwa pierwsze etapy nie odnoszą się do partii we współczesnym rozumieniu tego terminu, dotyczą  raczej „prehistor...

Partia polityczna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

Etymologicznie partia wywodzi się z łaciny i pochodzi od rzeczownika pars - część i partie - dzielić. Po raz pierwszy pojawiła się w starożytnym Rzymie, gdzie oznaczało najczęściej zgrupowanie polityków u boku przywódcy , np. partia Cezara. Istniała także anifita - związek przyjaciół, oraz f akcja ...

Partie i systemy partyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1456

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - WYKŁAD Lektury: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej , W. Sokół i M. Żmigrodzki. Encyklopedia politologii, TOM 3. Partie i systemy partyjne , A. Antoszewski i R. Herb...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

Ewolucja modelu organizacyjnego partii politycznej Partia kadrowa a partia masowa Maurice Duverger dzieli partie ze względu na strukturę organizacyjną oraz funkcje, jakie pełnią one  wobec swych członków i wyborców na partie kadrowe i masowe. Podział ten nie uwzględnia liczby  członków partii. PART...

Partie socjalistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

Partie socjalistyczne    GENEZA I ROZWÓJ HISTORYCZNY   1. od II połowy XIX wieku do 1899 roku    jedne z najstarszych partii europejskich, powstawały w XIX wieku, w wielu przypadkach były  zdolne do zachowania nie tylko ciągłości tradycji, ale także ciągłości organizacyjnej    pierwsza chronologi...

Partie polityczne - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE . CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA? Jest około 300 definicji. * Najstarsza z 1770 roku - E. Burke'a - „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do które...

System partyjny Niemiec

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1470

System partyjny Niemiec 1. Przed II wojną światową Partie polityczne zaczęły powstawać w XIX w. - na forum parlamentu dochodziło do instytucjonalizacji współpracy deputowanych o podobnych poglądach. W 1860 r . została założona pierwsza ...

Systemy partyjne wybranych państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

System partyjny Austrii Podziały socjopolityczne: • podział socjoekonomiczny (klasowy) • podział religijny • podział kulturowo-etniczny (nacjonalistyczny) – wniesiony w ramy systemu przez Ligę  Niezależnych/FPÖ; podział ten zaniknął wra...

Systemy partyjne w Europie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1127

Systemy polityczne wybranych państw Europy Nazwa państwa Budowa terytorialna Charakter głowy państwa Forma rządów Przynależność do UE Austria federacja republika (prezydent) system kanclerski tak Belgia federacja monarchia parlamentarna (król) system parlamentarno-gabinetowy tak Bułgaria pa...