Ekonomia - strona 2

note /search

Organizacje gospodarcze - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

EKONOMIA (ĆW.) ORGANIZACJE GOSPODARCZE ŚWIATA Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - Bułgarska Republika Ludowa, Republika Czechosłowacka, Polska...

Krzywa Engla - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2394

EKONOMIA KRZYWA ENGLA Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, p...

Bezrobocie - rodzaje i definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 27. BEZROBOCIE Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która podjęła decyzję ...

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych - Globalne koszty logistycz...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3157

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych.      Koncepcja  globalnych kosztów logistycznych  opiera się na założeniu, że  wszystkie działania  przedsiębiorstwa  mające znaczenie w fizycznym przepływie i składowaniu surowców i  materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane ja...

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - usługi transportow...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej.      a) jednoczesność produkcji i konsumpcji  – w tym samym czasie kiedy jest  produkowana usługa następuje jej jednoczesne wykorzystanie przez kupującego; nie  można produkować na zapas; nabywca nie może jej kupić na własność i skonsumować  wtedy ...

Opracowane zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1330

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. konkurent doskonały b. cenodawca c. konkurencja niedoskonała d. siła monopolowa e. monopol f. koncentracja g. oligopol h.

Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1519

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. elastyczność b. elastyczność łukowa c. popyt sztywny d. podaż sztywna e. dobro luksusowe f. dobro podstawowe g. dobro niższego rzędu h. elastyczność cenowa popytu i. elastyczność cenow...

Zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1120

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. koszyk dóbr b. użyteczność c. optimum konsumenta d. krzywa obojętności e. efekt substytucyjny f. krańcowa stopa substytucji ...

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej - produkcja i konsum...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567

Specyficzne właściwości działalności gospodarczej.      a) jednoczesność produkcji i konsumpcji  – w tym samym czasie kiedy jest  produkowana usługa następuje jej jednoczesne wykorzystanie przez kupującego; nie  można produkować na zapas; nabywca nie może jej kupić na własność i skonsumować  wtedy ...

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2100

W konkretnych przypadkach lista wymienionych kosztów może być uzupełniana o takie pozycje, jak np.: - koszty opakowania, - koszty administracji, - koszty czynności pomocniczych, - koszty prognozowania popytu, - koszty planowania produkcji, - inn...