Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność - strona 1 Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność - strona 2 Opracowane zagadnienia na kolokwium - elastyczność - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. elastyczność
b. elastyczność łukowa
c. popyt sztywny
d. podaż sztywna
e. dobro luksusowe
f. dobro podstawowe
g. dobro niższego rzędu
h. elastyczność cenowa popytu
i. elastyczność cenowa podaży
j. elastyczność dochodowa popytu
k. elastyczność mieszana cenowa popytu
l. dobro normalne
ł. popyt elastyczny
m. popyt nieelastyczny
n. mapa obojętności
o. kapitał własny
p. amortyzacja
r. izokwanta
s. izokoszta
t. zysk ekonomiczny
u. próg rentowności
w. koszty stałe x. koszty zmienne
y. koszty krańcowe z. koszty całkowite
1 - f
2 - j
3 - e
4 - ł
5 - l
6 - b
7 - c
8 - m
9 - g
10 - h
11 - a
12 - d
13 - k
14 - i
15 - n
16 - t
17 - z
18 - r
19 - u
20 - y
21 - s 22 - o
23 - p
24 - x
25 - w
1. Dobro, którego dynamika wzrostu konsumpcji jest mniejsza aniżeli dynamika wzrostu dochodu.
2. Miara siły reakcji konsumenta na zmieniające się dochody , liczona jako stosunek względnej zmiany popytu od względnej zmiany dochodów konsumentów.
3. Dobro o elastyczności dochodowej wyższej od 1.
4. Popyt, dla którego procentowa zmiana jest większa aniżeli procentowa zmiana cen.
5. Dobro, którego współczynnik elastyczności dochodowej jest większy od 0.
6. Współczynnik elastyczności odnoszony do dużych zmian (przesunięcie na łuku) popytu.
7. Popyt, który nie reaguje na zmiany cen.
8. Popyt, który słabo reaguje na zmiany cen.
9. Dobro, którego konsumpcja maleje przy wzroście realnych dochodów.
10. Miara siły reakcji konsumentów na zmieniające się ceny.
11. Miara zależności między wielkościami powiązanymi funkcyjnie, obliczamy jako relację względnej zmiany zmiennej zależnej do względnej zmiany zmiennej niezależnej.
12. Podaż, której współczynnik elastyczności wynosi zero.
13. Elastyczność, która wykazuje zależności substytucyjne lub komplementarne pomiędzy dwoma dobrami lub też ich obojętność względem siebie.
14. Procentowa zmiana wielkości podaży wywołana procentową zmianą cen.
15. Zbiór krzywych obojętności znajdujących się w układzie współrzędnych.
16. Przychody ze sprzedaży skorygowane o koszty księgowe i alternatywne.


(…)

… są prawidłowe.
Ćwiczenie 3.
Proszę określić, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe (P) lub fałszywe (F) przez postawienie odpowiedniej litery przy stwierdzeniu.
1. Ujemny współczynnik cenowej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami podrzędnymi. F
2. Krzywa obojętności przedstawia różne kombinacje dóbr, które mają te same ceny. F
3. Prawo malejącej użyteczności krańcowej stwierdza, że w miarę jak rośnie konsumpcja danego dobra, użyteczność krańcowa dodatkowo konsumowanych jednostek tego dobra rośnie. F
4. Popyt jest elastyczny przy niższych cenach i mało elastyczny przy wyższych. P
5. Przesunięcie krzywej popytu na masło może być spowodowany wzrostem ceny margaryny. F
6. Spadek kosztów produkcji powoduje przesunięcie krzywej podaży w prawo. P
7. Kształt typowej…
… są prawidłowe.
Ćwiczenie 3.
Proszę określić, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe (P) lub fałszywe (F) przez postawienie odpowiedniej litery przy stwierdzeniu.
1. Ujemny współczynnik cenowej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami podrzędnymi. F
2. Krzywa obojętności przedstawia różne kombinacje dóbr, które mają te same ceny. F
3. Prawo malejącej użyteczności krańcowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz