Elastyczność cenowa podaży-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność cenowa podaży-opracowanie - strona 1 Elastyczność cenowa podaży-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Co to jest elastyczność cenowa podaży? Jakie mogą być przyczyny różnej elastyczności podaży?
Elastyczność cenowa podaży to współczynnik siły reakcji podaży na zmianę ceny. Inaczej jest to stosunek procentowej zmiany ilości do procentowej zmiany ceny. Zmiana ceny a zmiana produkcji, czyli elastyczność, nieelastyczność i neutralność podaży, analogicznie jak przy popycie.
Przyczyny różnej elastyczności podaży: (1) Nadwyżka (lub niedobór) mocy produkcyjnych (przy nadwyżce producenci dostarczają więcej dobra nawet przy niewielkim impulsie cenowym); (2) Wysoki poziom zapasów (dobra produkcyjne - zmiana ceny może zmienić ilość dobra; dobra naturalne (np. produkty rolne) - niewielkie znaczenie ceny, większe natury).
Co to są i czym są uwarunkowane preferencje konsumenta?
Preferencje konsumenta to subiektywna ocena ważności oraz przydatności dóbr.
Uwarunkowania: (1) Tradycja rodzinna, (2) Wpływ środowiska, (3) Wychowanie, (4) Wykształcenie, (5) Poziom dochodów, (6) Styl życia.
Wyjaśnij pojęcie użyteczności, użyteczności całkowitej i użyteczności krańcowej?
Użyteczność to satysfakcja, poczucie zaspokojenia potrzeb związanych z konsumpcją dóbr i usług; subiektywna miara stopnia zadowolenia; nie jest mierzalna.
Użyteczność całkowita to łączna satysfakcja z konsumpcji danej ilości dobra. [Rośnie aż osiągnie swoje apogeum, potem spada]
Użyteczność krańcowa to zmiana użyteczności całkowitej wynikająca ze zmiany konsumpcji danego dobra o jednostkę. [Spada aż ustabilizuje się poniżej zera]
Kiedy równowaga konsumenta osiąga optimum, albo inaczej konsument znajduje się w równowadze?
Konsument jest w równowadze, gdy relacje krańcowej użyteczności do ceny każdego nabytego dobra są takie same; Uk„X”/P„X” = Uk„Y”/P„Y”.
Inaczej: konsument jest w równowadze, gdy jego linia budżetowa jest styczna z krzywą obojętności.
Co to jest i jakie są podstawowe właściwości krzywej obojętności?
Krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność. [czyli ile obiadów oddałbyś za nowe pary dżinsów.]
Właściwości krzywej obojętności: (1) Nachylenie ujemne;
(2) Wklęsła w stosunku do układu współrzędnych ze względu na występowanie krańcowej stopy substytucji (Kss - ilość jednego dobra, którą skłonny jest oddać konsument, aby otrzymać dodatkową jednostkę drugiego dobra);
(3) Dla każdego konsumenta możemy wykreślić nieskończenie wiele krzywych obojętności (tzw. mapa krzywych obojętności) - im dalej od układu współrzędnych, tym większa użyteczność całkowita;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz