Mikroekonomia - Równowaga konsumenta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Równowaga konsumenta - strona 1 Mikroekonomia - Równowaga konsumenta - strona 2 Mikroekonomia - Równowaga konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

Równowaga konsumenta w przypadku
jednego dobra
 Konsument dysponuje w danym momencie
określonym dochodem; kupuje dobra i usługi
po cenach rynkowych
 Dążąc do maksymalizacji zadowolenia
konsument tak rozdysponuje swoje dochody,
aby użyteczność uzyskiwana z ostatniej
jednostki wydanego pieniądza była równa 0
MU = 0
(nie będzie w stanie wówczas tak zmienić konsumowanej ilości
tak, by nie zmniejszyć całkowitej użyteczności z konsumpcji
dobra)
Jeśli konsument będzie chciał wyrazić krańcową użyteczność zakupu dobra
w pieniądzu, który (maksymalnie) mógłby przeznaczyć na zakup określonej
ilości dobra, wyznaczone w ten sposób punkty krańcowej użyteczności będą
przedstawiały krzywą popytu.
Krzywe obojętności i linie budżetowe.
… czyli wybór konsumenta między dwoma
dobrami maksymalizujący użyteczność.
Krańcowa stopa substytucji
i elastyczność substytucji
Krańcowa stopa substytucji dobra A dobrem B (ang. marginal rate of substitution) jest ilością
dobra A, z której musi zrezygnować konsument, by móc zwiększyć o jednostkę konsumpcję
dobra B, zachowując ten sam poziom użyteczności całkowitej.
Dla ������������ = ������ ������������ , ������������ mamy ������������������ =
Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji
Gusty konsumenta ujawniają malejącą stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności
dodatkowe jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości
drugiego dobra. Zobrazowaniem tego prawa jest krzywa obojętności.
������������������
������������������
= ∗ =
������������������ ������������
������������ ������������������
������������������
������������������
=
Elastyczność substytucji dobra A dobrem B (ang. elasticity of substitution) jest liczbą dobra A,
z której musi zrezygnować konsument w stosunku do bieżącej konsumpcji dobra A (zatem
zmiana jest względna/procentowa), by móc zwiększyć o jednostkę konsumpcję dobra B w


(…)

…. indifference curve) - to zbiór takich kombinacji dóbr i usług, które
sprawiają konsumentowi jednakowe zadowolenie, czyli dostarczają mu takiej samej
użyteczności całkowitej.

Użyteczność całkowita jest tu miarą wyłącznie porządkową. Zależy wyłącznie od ilości
spożywanych dóbr. Obowiązuje tu I prawo Gossena.

Graficznie: to linia ~ „poziomica” na wykresie z ilościami dwóch dóbr (koszyków dóbr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz