Poziomica

note /search

Wpływ rzeźby terenu na budownictwo

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2723

z tym wyróżniamy: Tereny równinne - spadki do 2 % - budowle dowolnie, równolegle albo prostopadle do poziomic...

Rzeźba terenu na mapach

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Kartografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2849

w.). Jej modyfikacjami są np. poziomice pogrubiane i poziomice iluminowane. Częstym uzupełnieniem tej metody (np...

Wykład - Geologia ogólna

  • Politechnika Śląska
  • Geologia ogólna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3017

powinna być wy sza od najwy szej poziomicy na mapie o wartość cięcia warstwicowego. Najni sza wartość uzale niona...

Generalizacja Kartograficzna- oprcowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4417

generalizacji: 1. Liniowe – drogi, rzeki, linie brzegowe, kolej, poziomice, 2. Powierzchniowe – tereny...