Meteorologia - mikroskopy pomiarowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia - mikroskopy  pomiarowe - strona 1 Meteorologia - mikroskopy  pomiarowe - strona 2 Meteorologia - mikroskopy  pomiarowe - strona 3

Fragment notatki:

   Mikroskopy  pomiarowe    Mikroskop warsztatowy duży      Mikroskop warsztatowy duży jest przeznaczony do pomiarów wielkości zewnętrznych i  wewnętrznych w świetle przechodzącym lub odbitym. Zbudowany jest z podstawy 1 z  wbudowanym układem podświetlającym oraz  obrotowej  kolumny 10 utrzymującej tubus 14  z układem optycznym. Na podstawie umiejscowiony jest obrotowy stół pomiarowy 2, na  którym ustawia się płaskie detale lub przystawkę  kłową dla mocowania detali o kształcie  walca. Stół pomiarowy może przemieszczać się w kierunkach wzdłużnym i poprzecznym.  Obrót stołu zadaje się pokrętłem 7.         Mikroskop warsztatowy duży Przemieszczenia stołu wykonuje się za pomocą wmontowanych głowic mikrometrycznych o  zakresach pomiarowych 0 ÷25mm. Dla zwiększenia zakresu pomiarowego mikroskopu przy  pomiarach liniowych na wysokości wrzecion głowic mikrometrycznych umiejscowiono małe  stoliki dla wstawienia płytki wzorcowej. Obraz przedmiotu widoczny jest w okularze 19 lub  na ekranie projekcyjnym. Regulację ostrości obrazu przedmiotu w okularze 19  głowicy  goniometrycznej 18 lub na ekranie projekcyjnym,  uzyskuje się przemieszczeniem tubusu 14  na ramieniu 12  za pomocą pokrętła 13. Kolumnę wraz z układem optycznym można  pochylać pokrętłem 11, co gwarantuje optymalną ostrość obrazu przy złożonych kształtach  detali. W okularowej głowicy goniometrycznej   wraz z obrazem widoczne są  linie 8,  które  służą za bazowe linie odniesienia (kresy) przy pomiarach liniowych i kątowych. Współrzędne  kątowego położenia  linii  bazowych można odczytać w okularze głowicy 2. Zmiany  kątowego położenia linii bazowych  wykonuje się pokrętłem 7 z boku głowicy. Do  prawidłowego podświetlenia podziałki kątowej służy zwierciadło 5. Dokładność odczytu  wartości kąta wynosi 1 ′. Dokładność przemieszczeń  liniowych stołu pomiarowego  mikroskopu wyznaczają głowice mikrometryczne o wartości  działki  elementarnej  0,01mm.  Graniczne błędy dopuszczalne są przedstawione w tablicy. 1-okular głowicy      goniometrycznej; 2-okular podziałki kątowej; 3-kresy podziałki kątowej; 4-kresy noniusza; 5-zwierciadło; 6, 8-linie odniesienia; 7-pokrętło zmiany  położenia       linii odniesienia.        Okularowa  głowica  goniometryczna       Granice błędów dopuszczalnych przy pomiarach długości                             mikroskopem    warsztatowym dużym zgodnie z  DzUMi P  Nr  22/96 Długość pomiarowa mm Granice błędów dopuszczalnych         µm Mikroskop nowy Mikroskop w eksploatacji Do    25                          ± 3

(…)

… elementów przyrządów optycznych w pionie lub poziomie stosuje
się poziomnice koincydencyjne.
Poziomnica koincydencyjna
a - oś lunety poza poziomem;
b - oś lunety w poziomie.
Obraz położenia pęcherzyka w poziomnicy jest dzielony przez optyczny, odczytowy układ
na dwie części, które zgrywają się z sobą przy dokładnym wyregulowaniu położenia
przyrządu (podzespołu) w poziomie.

… i poprzeczne;
8-bęben śruby mikrometrycznej posuwu wzdłużnego;
9- bęben śruby mikrometrycznej posuwu poprzecznego;
10- głowica okularowa goniometryczna;
11-kółko obrotu krzyża głowicy;
12- pokrętło przemieszczenia tubusu;
13-pierścień regulacyjny;
14- pokrętło regulacji prześwitu przysłony;
15,16- mikroskopy odczytowe przesuwu wzdłużnego i poprzecznego;
17- kolumna;
18-pokrętło regulacji pochylenia kolumny…
… jednoznaczne położenie po zetknięciu kulistym
zakończeniem z powierzchnią obiektu. Nasadkę stosuje się przy określaniu wymiarów
zewnętrznych i wewnętrznych, gdy nie ma możliwości stosowania pomiaru optycznego.
Poprawność ustawienia mikroskopów i innych maszyn pomiarowych w poziomie lub
pionie kontroluje się za pomocą poziomnic. Elementami poziomnic są ampułki rurkowe lub
kuliste napełnione cieczą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz