Metrologia

note /search

Pomiary impedancji - metody mostkowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2142

AGH , Wydz. EAIiE ZAKŁAD METROLOGII Imię , nazwisko : Mateusz Ogorzałek Michał Pietruszyński Andrzej Kamisiński LABORATORIUM METROLOGII Semestr : letni Rok akademicki : 2008 / 2009 R ok studiów : I Grupa : 4 Kierunek : ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Zespół : A Temat ćwiczenia : Pomiary i...

Metrologia - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3906

Połączone szeregowo: u(t)=220sin(100*t) R=15,4 L= 0,03 H C= 0,01 F i = Um/(z*[2^(1/2)] i = 3 pierwiastki z 2 = 4,2 (pierwiastek z 2 = 1,4) delta I = (klasa*zakres)/100 delta I = 1,5*8/100 = 0,12 błąd względny = (...

Metrologia - quiz

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4907

Ćwiczenie nr 1 Rezystory 1. Układ złożony z szeregowego połączonych amperomierza (o zakresie 75 [mA], liczbie działek 120) i rezystora zasilono pewnym napięciem. Amperomierz wychyli się o 96 działek. Klasa dokładności amperomierza wynosi 2...

Zadania - mostki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

W celu zmierzenia indukcyjności i rezystancji cewki zestawiono układ mostka Maxwella jak na rysunku. W celu zrównoważenia mostka w ramię z badaną indukcyjnością włączono dodatkową rezystancję R. Pozostałe elementy mostka miały wartości: ,...

Zadania przemienny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

Zad 1 W układzie na rysunku zasilanym napięciem sinusoidalnie zmiennym watomierz wskazał moc równą 5 W. Jaki jest współczynnik mocy układu i jakie jest wskazanie amperomierza, je...

Metrologia - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 5096

1. Własności rezystorów. Dopasuj odpowiedź. Odp: Czy Ohm jest jednostką podstawowego układu SI? Nie Czy idealny rezystor posiada liniową charakterystykę statyczną? Tak Czy rezystor to element bierny? Tak Czy rezystancja opornika zależy...

Metrologia - egzamin nr 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6685

1. Podaj prawidłowy wynik pomiaru napięcia U=10,21 niepewność pomiaru u=1 O: 10V 2. Idealny woltomierz charakteryzuje się rezystancją wewnętrzną: - możliwie największą - nieskończenie wielką 3. Dla przebiegu sinusoidalnego o...

Metrologia - projekt 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 5334

Zad1 Odbiorca szyb samochodowych wymaga aby, rezystancja systemu ogrzewania szyby wyniosła 8+/-0,75 Ohm. Do pomiaru wykorzystano omomierz o zakresie 10 Ohm. Jakiej klasy dokładności powinien być przyrząd z punktu widzenia wymagań SPC? Nie wiem czy to dobrze ale ja to tak obczaiłam: Klasa=Δx(b...

Metrologia - układy cyfrowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

Multiplekser – układ cyfrowy, przekazujący sygnał cyfrowy z jednego z N wejść wybranego adresem na pojedyncze wyjście. Demultiplekser - spełnia zadanie odwrotne tj. przenosi on sy...

Oscyloskop - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2317

Oscyloskop Thomas Edison, przełom XIX i XX wieku jest najbardziej uniwersalnym elektronicznym przyrządem pomiarowym stosowanym do pomiarów i badania różnorodnych okresowych i n...