Metrologia - projekt 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4298
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metrologia - projekt 2 - strona 1 Metrologia - projekt 2 - strona 2 Metrologia - projekt 2 - strona 3

Fragment notatki:Zad1
Odbiorca szyb samochodowych wymaga aby, rezystancja systemu ogrzewania szyby wyniosła 8+/-0,75 Ohm. Do pomiaru wykorzystano omomierz o zakresie 10 Ohm. Jakiej klasy dokładności powinien być przyrząd z punktu widzenia wymagań SPC?
Nie wiem czy to dobrze ale ja to tak obczaiłam:
Klasa=Δx(błąd)/ Xz (zakres) *100% czyli klasa=0,75/10*100%= 7,5
8-7,5= 0,5 ale są możliwe dwa odpowiedzi czyli bierzemy zaokrąglenie tego

Odp: klasa 0,5 i 1,0 ale nie wiem jak wytłumaczyć 1,5 bo na innych skanach też jest taka odpowiedz hmmm chyba że suma tego
Zad2.
Watomierz analogowym o liczbie działek równej 100, zakresie napięciowym 300[v], zakresie prądowym 2,5[a] zmierzono moc P=500[W]. Klasa dokładności watomierza wynosi 1,5. Oblicz stałą watomierza.
Znalazłam taki wzór: Cw=(Iż*Uz)/działki czyli Cw= 2,5*300/100= 7,5
Odp: 7,5

Zad 14
„idealny” woltomierz charakteryzuje się rezystancja wewnętrzna:
Odp:
Możliwie najwiekszą
Nieskończenie wielką

Zad. 15
Dla przebiegu sinusoidalnego odczytano z oscyloskopu następujące parametry: wysokośc amplitudy=4[div], okres zmian=4[div], skala podziałki odchylenia pionowego= 4 [div], skala podziałki podstawy czasu 0,5 [MS/div]. Wyznacz częstotliwość przebiegu [Hz]
T= 4[div] * 0,5*10-3 s/div= 0,002 f=1/T f=1/0,002= 500
Odp: 500 Hz

Zad1
Odbiorca szyb samochodowych wymaga aby, rezystancja systemu ogrzewania szyby wyniosła 8+/-0,75 Ohm. Do pomiaru wykorzystano omomierz o zakresie 10 Ohm. Jakiej klasy dokładności powinien być przyrząd z punktu widzenia wymagań SPC?
Nie wiem czy to dobrze ale ja to tak obczaiłam:Klasa=Δx(błąd)/ Xz (zakres) *100% czyli klasa=0,75/10*100%= 7,58-7,5= 0,5 ale są możliwe dwa odpowiedzi czyli bierzemy zaokrąglenie tego Odp: klasa 0,5 i 1,0 ale nie wiem jak wytłumaczyć 1,5 bo na innych skanach też jest taka odpowiedz hmmm chyba że suma tego
Zad2. Watomierz analogowym o liczbie działek równej 100, zakresie napięciowym 300[v], zakresie prądowym 2,5[a] zmierzono moc P=500[W]. Klasa dokładności watomierza wynosi 1,5. Oblicz stałą watomierza.
Znalazłam taki wzór: Cw=(Iż*Uz)/działki czyli Cw= 2,5*300/100= 7,5
Odp: 7,5
Zad3
Do wejsc oscyloskopu Dwukanałowego doprowadzono napięcie sinusoidalne o różnych częstotliwościach otrzymując obraz jak na rysunku. Jaki stosunek częstotliwości tych napieć?
Fx/Fy=3 lub Fy/Fx= 0,33 Odp: obie odpowiedzi są poprawne.
Zad4
Odbiorca szyb samochodowych wymaga aby, rezystancja systemu ogrzewania szyby wyniosła 15+/-0,5 Ohm. Do pomiaru wykorzystano omomierz o zakresie 20 Ohm. Jakiej najmniejszej klasy dokładności powinien być przyrząd z punktu widzenia wymagań SPC?Zgodnie z zadaniem 1 to powinno być to tak ale nie jestem pewna i nie mam do tego odpowiedzi:
Klasa=Δx(błąd)/ Xz (zakres) *100% czyli klasa=0,5/20*100%= 2,515-7,5= 12,5 ale są możliwe dwa odpowiedzi czyli bierzemy zaokrąglenie tego ale potrzebujemy najmniejszej więc 12,5Odp: klasa 12,5
Zad5
Na podstawie pomiarów i badań statystycznych określono wartość rezystancji R= 10,040 +/- 60 mOhm . Niepewność określono przy współczynniku rozszerzenia k=3( dla rozkładu normalnego) . Ile wynosi niepewność standardowa?
U=ΔU/k U=60*10-3/3=0,02
dla k=2 i ΔU=60 wynik to 30
Odp: 0,02 Zad.6
Miernikiem cyfrowym o klasie dokładności kl=0,5 , rozdzielczości R= 0,01 mA i zakresie 30 mA dokonano pomiaru natężenia prądu. Na wyświetlaczu odczytano wartość I= 15,65 mA. Jaka jest niepewność względna procentowa pomiaru?
Odp: 0,56
Zad.7
Transmitacja operatorowa przetwornika I-rzędu ma postać jak na rysunku. Na wej

(…)

… pomiarowego !!! chyba coś jeszcze
zad36
Po wykonaniu analizy GRR otrzymano wyniki: AV=55%, EV=45%, GRR=71% Wyciągnięto następujące wnioski:
Odp: System pomiarowy nie spełnia warunków do stosowania w SPC
zad37
Co to jest układ kombinacyjny?
Odp: Układ logiczny, którego stan wyjściowy zależy tylko od stanu wejść
Zad38
Po wykonaniu analizy GRR otrzymano wyniki: ndc= 8 Wyciągnięto następujące wnioski:
Odp: Błędy…
…=0,005 F, a amperomierz o oporze wewnętrznym Ra=1 Ohm, zakresie od 0 do 6 A i liczbie działek 150 wychylił się o 100 działek ?
Odp: 3,16
Zad11
Woltomierz o zakresie pomiarowym 100 [mV] i liczbie działek 150 wychylił się o 120 działek. Jakie napięcie wskazał woltomierz? Odpowiedz podaj w woltach.
100*10-3 - 150 x-120 x=0,08
Odp: 0,08V
Zad12
Układ złomny z szeregowych połączeń amperomierza ( o zakresie 300 [mV] , liczbie działek 120) i rezystora zasilono pewnym napięciem. Amperomierz wychylił się o 90 działek. Klasa doskonałości amperomierza wyosi 2. Rezystor w układzie ma wartość 100 Ohm +/- 5%. Wyznacz wartość napięcia zasilania.
Nie wiem czy tak może być ale odpowiedz się zgadza: 300*10-3 - 120 x- 90 x=0,225 R=U/I
R*I=U -> U= 22,5
Odp: 22,5
Zad 13
Podaj prawidłowy wynik pomiaru napięcia U= 10,21…
… jest jednostką podstawową układu Si? NIE 2. Czy idealny rezystor posiada liniową charakterystykę statystyczną? TAK 3. Czy rezystor to element bierny? TAK 4.Czy rezystancja opornika zależy od wartości napięcia zasilającego opornik? NIE 5. Czy idealny rezystor posiada rezystancję równą 0 Ohm? NIE
Zad35
Wykonując analizę GRR możemy ocenić:
Odp: Poprawność użycia przyrządu pomiarowego Rozdzielczość systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz