Metrologia - strona 2

note /search

Metrologia - zadania (błędy)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3626

1) Podczas pomiaru długości stołu otrzymano następujące wartości: 1,5 m; 1,6m; 1,4m; 1,5m; 1,4m; 1,6m. Obliczyć błąd względny i bezwzględny dla pomiaru o wartości 1,6m. 2) Oblicz błąd dla pomiaru natężenia dla podanych wartości oporu i...

Metrologia - kolos 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1694

Badany amperomierz wskazał prąd I=5.05 A. Amperomierz wzorcowy wskazał prąd Ip=5A. Wskazanie amperomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne. Oblicz błąd bezwzględny,

Pomiary stożków

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2709

Pomiary stożków.  Pomiary stożka zewnętrznego mikroskopem pomiarowym. Pomiar kata stożka  może być przeprowadzony metodą bezpośrednią lub pośrednią. W pomiarze  metodą bezpośrednią wykorzystuje się okular goniometryczny. Różnica wskazań odpowiadają...

Przyrządy mikrometryczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

        Przyrządy mikrometryczne      Przyrządy mikrometryczne są powszechnie używane w zakresie warsztatowych pomiarów  długości.  Ich budowa oparta jest o wymagania Polskiej Normy   PN-80/M-53202  Przyrządy  mikrometryczne . Wykorzystuje si...

Przyrządy pomiarowe - podziałki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

   Przyrządy pomiarowe • Podziałki                Przyrządy  pomiarowe  odtwarzają  znane  jednostki  miar  lub  ich  krotności.  Dla  umożliwienia  obserwatorowi odczytu miary wielkości 

Przyrządy suwmiarkowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1834

• Przyrządy suwmiarkowe      Przyrządy  suwmiarkowe mają uniwersalne zastosowanie, gdyż w zależności od konstrukcji mogą  być   użyte   do   pomiarów   zewnętrznych,   wewnętrznych   oraz   mieszanych.   Są   one   wykonane   z  materiałów   zapewniających   odpowiednią   sztywność,   trwałość   i ...

Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2835

Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości  geometrycznych •  Postępowanie pomiarowe Postępowanie pomiarowe,  mające na celu wyznaczenie wartości okresie wielkości, można  podzielić na trzy odrębne zespoły czynności. Wybór narzędzia  pomiarowego Pomiar Opracowanie wyniku pomiaru Wybór narzędzi...

Stykowe metody pomiaru chropowatości powierzchni

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142

    Stykowe metody pomiaru chropowatości powierzchni. • Profilometry            Stykowe metody pomiaru parametrów chropowatości powierzchni polegają na odtwarzaniu  profilu powierzchni przez końcówkę pomiarową w postaci igły diame...

Średnicówki czujnikowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1876

 Średnicówki czujnikowe         Średnicówki czujnikowe służą do pomiarów wewnętrznych w szerokim zakresie pomiarowym.  Dla przedziału średnic 4  ÷18 mm stosuje się średnicówki  rozprężne, których  końcówki pomiarowe  doznają przemieszczen...

Urządzenia do pomiarów kątów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Metrologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1855

Pomiary kątów  Pomiary kątomierzami         Kątomierze uniwersalne  są popularnymi przyrządami do pomiarów kątów. W  [PN82/M53358] znormalizowano kątomierze noniuszowe MKMb i zegarowe MKMh. Na obwodzie  głowicy kątomierza noniuszowego znajduje się podziałka kreskowa o zakresie 4x90°. Do  odczytywan...