Prawo konstytucyjne - strona 2

note /search

Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3941

Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja i jej charakter. Przedmiot i nauka prawa konstytucyjneg Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja i jej charakter. mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Przedmiot i...

Zasady i przesłanki ograniczenia wolności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2079

Zasady i przesłanki ograniczenia wolności i praw jednostki w Konstytucji RP Zasady i przesłanki ograniczenia wolności praw jednostki w Konstytucji RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasady ogólne (1) Art. 31 ust. 3 Ograniczenia w zakresie ko...

ŹRÓDŁA PRAWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 5306

ŹRÓDŁA PRAWA oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → problem ustosunkowania się do prawa naturalnego (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) → atrybut nadrzędności wobec

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 581

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specy...

FUNKCJE PARLAMENTU - Funkcja kontrolna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1246

FUNKCJE PARLAMENTU Funkcja ustawodawcza zasada wyłączności sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza to w sposób wyraźny; kompetencje prawodawcze innych organów mają charakter podporządkowany, wyją...

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Władza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ustrój władz lokalnych oparty na zasadzie dualizmu - podział zadań pomiędzy samorząd terytorialny a administrację rządową → zasada decentralizacji; samorząd to wydzielenie z zakresu władzy państwowej pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich samodzielnego rozwiązywan...

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA PARLAMENTU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1162

KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA kadencja to okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swoje zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów; rodzaje kadencji: normalna, skrócona, przedłużona; konieczny składnik demokratyzm...

PREZYDENT

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1960

PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad: zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Kon...

Prawa czlowieka i ich ewolucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1253

KONSTYTUCYJNY STATUS JEDNOSTKI PRAWA CZŁOWIEKA I ICH EWOLUCJA myśl filozoficzna judeochrześcijańska jako podstawa dla idei praw jednostki; ważne 2 elementy: przyjęcie jednostki ludzkiej (byt autonomiczny i indywidualny) jako podstawa koncepcji organizacji społeczeństwa → uznanie godności za najważ...

Zasady przewodnie statusy jednostki.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

ZASADY PRZEWODNIE STATUSU JEDNOSTKI KONSTYTUCJA Z 1997 w rozdziale II w „Zasadach ogólnych” określone zostały podstawowe zasady-idee przewodnie całego systemu prawa: zasada godności ( preambuła i art. 30 ): przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka , stanowiąca źródło wolności i praw człowieka i ob...