Zasady i przesłanki ograniczenia wolności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i przesłanki ograniczenia wolności - strona 1 Zasady i przesłanki ograniczenia wolności - strona 2 Zasady i przesłanki ograniczenia wolności - strona 3

Fragment notatki:


Zasady i przesłanki ograniczenia wolności i praw jednostki w Konstytucji RP Zasady i przesłanki ograniczenia wolności praw jednostki w Konstytucji RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasady ogólne (1) Art. 31 ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Art. 31 ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnyc wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństw lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasady ogólne (2) "Konieczność" w demokratycznym państwie  jako jeden z warunków ograniczenia wolności lub prawa jest to "wynikająca z imperatywu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, z potrzeby ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz z niezbędności ochrony wolności i praw innych osób, jest uzasadniona, o ile ustanawiane ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjonalności, z tej zaś wynika wymóg doboru takiego środka ograniczenia wolności lub praw, który służyłyby osiągnięciu zamierzonego celu z uwzględnieniem postulatu adekwatności, przy jednoczesnym bezwzględnym zakazie wkraczania w istotę gwarantowanego prawa" (orz. TK z 20.10.2010 r., P 37/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 79). "Konieczność" w demokratycznym państwie  jako jeden warunków ograniczenia wolności lub prawa jest to "wynikająca z imperatywu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego w państwie, z potrzeby ochron środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz niezbędności ochrony wolności i praw innych osób, jes uzasadniona, o ile ustanawiane ograniczenia są zgodne zasadą proporcjonalności, z tej zaś wynika wymóg dobor takiego środka ograniczenia wolności lub praw, który służyłyb osiągnięciu zamierzonego celu z uwzględnieniem postulatu adekwatności, przy jednoczesnym bezwzględnym zakazi wkraczania w istotę gwarantowanego prawa" (orz. TK 20.10.2010 r., P 37/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 79).

(…)

… wyjątkowy (art. 230);
- stan klęski żywiołowej (art. 232).
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Ograniczenie wolności i praw w związku z
wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego (2)
W wyniku wprowadzenia jednego ze stanów
nadzwyczajnych dochodzi do zwiększenia prerogatyw
władzy wykonawczej oraz ograniczenia wolności i
praw obywatelskich, przy jednoczesnym zwiększeniu
zakresu…
…, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Ograniczenie wolności i praw w związku z
wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego (5)
W czasie trwania stanu klęski żywiołowej ograniczeniu
może ulec wyłącznie:
-
wolność działalności gospodarczej
wolności osobiste
nienaruszalność mieszkania
wolność poruszania się na terytorium RP
prawo do strajku, prawo własności
wolność pracy
prawo do wypoczynku
prawo…
…. 11)
2. Prawo dostępu do służby publicznej (art. 60)
3. Prawo dostępu do informacji publicznej (art. 61)
4. Prawo do udziału w referendum (art. 62)
5. Prawa wyborcze obejmujące wybory do Sejmu, Senatu, wybory
prezydenckie, samorządowe i do PE (art. 62)
6. Prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 67)
7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (art. 68)
8. Prawo…

gospodarczego - obejmować nie tylko osoby fizyczne, ale też
podmioty gospodarcze nie będące osobami fizycznymi”.
Wyrok TK z 8 czerwca 1999 r. (SK 12/98)
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Osoby prawne jako adresaci konstytucyjnych
praw i wolności (3)
„Pomimo, że w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brak jest
wyraźnego postanowienia, które (w zakresie, w jakim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz