Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki - strona 1 Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki - strona 2 Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki - strona 3

Fragment notatki:


Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w RP Konstytucyjna regulacja wolności i pra jednostki w RP mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Założenia ogólne konstytucyjnego systemu praw człowieka i obywatela w RP - art. 8 Konstytucji Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. - rola zasad naczelnych ustroju - klauzula demokratycznego państwa prawnego - art. 8 Konstytucji Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanow inaczej. - rola zasad naczelnych ustroju - klauzula demokratycznego państwa prawnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Miejsce umów międzynarodowych w systemie prawa wewnętrznego RP - art. 9 Konstytucji Art. 9.  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. - art. 91 ust. 1 Konstytucji Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. - art. 91 ust. 2 Konstytucji Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. - art. 91 ust. 3 Konstytucji Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. - art. 9 Konstytucji Art. 9.  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. - art. 91 ust. 1 Konstytucji Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolite Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chy że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. - art. 91 ust. 2 Konstytucji Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. - art. 91 ust. 3 Konstytucji Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizacj międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego

(…)

…. 36 – zasada sprawowania opieki nad obywatelami RP
przebywającymi poza granicami kraju
7. Art. 37 – zasada różnicowania zakresu realizacji
konstytucyjnych wolności i praw na podstawie obywatelstwa
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zakres regulacji wolności i praw osobistych w
Konstytucji RP (1)


mają zapewnić swobodny rozwój jednostki, wolny od
wszelkich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz