Mikroekonomia - strona 2

Historia gospodarcza - System ekonomiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Turek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2877

...Przedsiębiorca chcąc zwiększyć utarg zmniejszył cenę towaru z 1800 zł na 1600 zł. Wylicz elastyczność cenową i oceń decyzję producenta. ... 3. Na podstawie badań ustalono, że elastyczność na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej wynosi 0,6. Przy dotychczasowej cenie biletu 1,20 auto...

Systemy społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Czesława Pilarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5292

Systemy społeczno – gospodarcze 1. Pojęcie systemu gospodarczego i jego elementy składowe. 2. Typy systemów gospodarczych. 3. Cechy i słabości systemów kierowanych przez państwo. 4. Systemy samoregulowane (wolny rynek). 5. Charakterystyka systemów dualnych. System – to uporządkowany z...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 9513

Krzywe mozliwosci produkcyjnej (krzywe transformacji produktu) - graficzne odzwierciedlenie granicy możliwości produkcyjnejMożemy mówić o indywidualnych i społecznych krzywych (dla całej gospodarki). Przedstawia kombinacje maksymalnych ilości 2 dóbr lub grup dóbr, które można wyprodukowa...

Mikroekonomia - ścieżka cen

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 6202

Preferencje i krzywe obojętności - konsument jest w stanie uporządkować dobra i usługi według intensywności swoich odczuć i satysfakcji jaką przyniesie mu konsumpcja danego dobra - krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje d...

Mikroekonomia notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Beata Jamka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6307

...Funkcje państwa : - alokacyjna – optymalna alokacja zasobów gosp. - stabilizacyjna – ogr. Inflacji i bezrobocia - redystrybucyjna – zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych. Sfery działania państwa: - procesy realne – procesy materialne - procesy regulacji – procesy myślo...

Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Rzeszotarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 7532

W dokumencie znajdziemy również wykresy i wzory. W dokumencie znajdziemy 9 wykładów z przedmiotu. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień: ekonomia, narzędzia makroekonomii, zasoby, strumień, ekonomia pozytywna i normatywna, rzadkość, potrzeba, piramida potrzeb Maslowa, dobra gospodarcze, konsumpcyjne...

Mikroekonomia - wykłady - Działy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4746

Zagadnienia wykładów obejmują: etymologię nazwy, ewolucję poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym, przedmiot ekonomia. Notatka zawiera tło historyczne przedmiotu ekonomia z uwzględnieniem osób ją tworzących, działy: makroekonomię i mikroekonomię, kierunki krytyczne wobec ekonomii klasycznej...

Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4935

Ponadto w notatce znajdują się wykresy i wzory dotyczące omawianych zagadnień. Mikroekonomia - ćwiczenia - 13.03.2007 Cobba-Douglasa rosnące malejące Koszty w krótkim okresie KC (całkowity) = KS (stały) + KZ (zmienny) KZC - koszt zmienny całkowity Q - wielkość produkcji koszt stały przeci...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Teoria funkcjonowania rynku .   Podmioty gospodarcze  działają  na rynku , który jest miejscem spotykania się i ścierania ich  interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku kształtują się ce- ny dóbr, a także relacje cen, które dla producentów i konsumentów są informacj...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4529

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu 1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem prod...