Mikroekonomia notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 6811
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia notatki - strona 1 Mikroekonomia notatki - strona 2 Mikroekonomia notatki - strona 3

Fragment notatki:
...Funkcje państwa :
- alokacyjna – optymalna alokacja zasobów gosp.
- stabilizacyjna – ogr. Inflacji i bezrobocia
- redystrybucyjna – zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych.
Sfery działania państwa:
- procesy realne – procesy materialne
- procesy regulacji – procesy myślowe
Deficyt budżetowy – wydatki wyższe niż dochody
- rzeczywisty – faktyczna różnica w danym okresie
- strukturalny – deficyt przy pełnym zatrudnieniu, hipotetyczny
- cykliczny – różnica pomiędzy deficytem rzecz. a strukt.
Przyczyny:
- nadmierne wydatki
- zbyt niskie podatki
- istnienie silnych grup roszczeniowych...


...Inflacja: wzrost ogólnego poziomu cen, towarów i usług konsumpcyjnych
Dezinflacja – spadek inflacji
Deflacja – spadek cen
Rodzaje:
- inflacja umiarkowana – tempo wzrostu cen
- przyczyny zjawisk inflacyjnych
- forma przejawiania się inflacji
Tradycyjny podział inflacji:
a) inflacja popytowa
- C+I+G+X
- ilościowa teoria inflacji
- M*V=P*Y – równanie ilościowe pieniądza
b)inflacja kosztowa
- wzrost płac
- wzrost cen surowców i energii
- klęska żywiołowa
- wzrost VAT, akcyzy
- osłabienie waluty...

Funkcje państwa : - alokacyjna - optymalna alokacja zasobów gosp.
- stabilizacyjna - ogr. Inflacji i bezrobocia
- redystrybucyjna - zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych.
Sfery działania państwa:
- procesy realne - procesy materialne
- procesy regulacji - procesy myślowe
Deficyt budżetowy - wydatki wyższe niż dochody
- rzeczywisty - faktyczna różnica w danym okresie
- strukturalny - deficyt przy pełnym zatrudnieniu, hipotetyczny
- cykliczny - różnica pomiędzy deficytem rzecz. a strukt.
Przyczyny:
- nadmierne wydatki
- zbyt niskie podatki
- istnienie silnych grup roszczeniowych
Skutki:
- wzrost podaży pieniądza
- efekt wypychania
- niebezpieczeństwo pułapki zadłużeniowej
Dług publiczny - finansowe zobowiązania władz publicznych z tytułu zaciągniętych bezp. pożyczek i kredytów, emisji p.w. Zaciąganie pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego. Rodzaje:
- dobrowolny - dobrowolny ze strony pożyczającego
- przymusowy - charakter podatków
Podział:
- globalny
- krajowy wew.
- zagraniczny zew.
Przyczyny:
- deficyt budżetowy
- wojny, kryzys gosp.
- wpadnięcie w pułapkę zadłużenia
- niepodnoszenie podatków i niezmniejszanie wydatków rządowych
Pieniądz:
- aktywo uczestniczące w transakcjach kupna i sprzedaży
- środek płatniczy
- rodzaj agregatu pieniężnego
Funkcje:
- środek wymiany
- miernik wartości
- środek tezauryzacji
- miernik odroczonych płatności
Rodzaje:
- pieniądz towarowy (kruszce szlachetne, monety kruszcowe)
- pieniądz gotówkowy (banknoty, monety)
- pieniądz bezgotówkowy (karty płatnicze)
Rodzaje agregatów pieniężnych:
M1 - gotówka w obiegu pozabankowym + depozyty na żądanie
M2 - M1 + depozyty terminowe
M3 - M2 + papiery wartościowe
Najbardziej płynny = M1
Popyt na pieniądz zależy od:
- dochodów
- inflacji
- stopy procentowej
Rodzaje popytu na pieniądz:
- transakcyjny - posiadamy pieniądz po to by regulować transakcję
- przezorności owy - posiadamy pieniądz na „wszelki wypadek”
- spekulacyjny - obawa przed stratą w razie ulokowania
Skutki polityki fiskalnej w długim okresie:
Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost cen przy niezmienionej produkcji = pr. potencjalna.


(…)

… strony podażowej
- aktywna rola państwa
- kryzys teorii (stagflacja = stagnacja czyli wzrost U i spadek Y + inflacja czyli wzrost pi)
2)szkoła monetarystyczna (Friedmann)
- teoria klasyczna
- powstała na gruncie krytyki podejścia keynesowskiego do stagflacji
- nawiązanie do ilościowej teorii pieniądza i pieniężnej teorii inflacji
- pieniądz jako specyficzny rodzaj aktywów
- skutki polityki w krótkim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz