Inflacja - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - definicja i rodzaje - strona 1 Inflacja - definicja i rodzaje - strona 2 Inflacja - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja
Definicja inflacji: Inflacja - to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Inflacja jest procesem - mamy z nią do czynienia wówczas, gdy wzrost cen w jakimś okresie ma charakter względne trwały. Inflacja oznacza wzrost ogólnego (tj. średniego) poziomu cen - nie każdy wzrost cen jest inflacją, aby można było o niej mówić musi nastąpić wzrost ogólnego poziomu cen. Definicja deflacji: Deflacja - to zjawisko przeciwstawne do inflacji, polegające na obniżaniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki. Występowało w fazie kryzysu w cyklu gospodarczym i związane było z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (luka deflacyjna). Współcześnie prawie nie występuje. Definicja Dezinflacji: Dezinflacja - oznacza obniżanie się stopy inflacji z wyższego jej poziomu na niższy, pod wpływem określonej polityki gospodarczej, czy też oczekiwań podmiotów rynkowych i ich zachowań związanych z ustalaniem cen. Definicja stagflacji: Stagflacja - zjawisko polegające na równoczesnym występowaniu wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia.
Rodzaje inflacji: Według tempa narastania : Inflacja pełzająca - gdy wskaźnik cen nie przekracza 5% rocznie. Inflacja umiarkowana - gdy wskaźnik cen oscyluje w granicach 5-10% rocznie. Inflacja galopująca - gdy wskaźnik cen waha się w granicach 10-150% rocznie. Hiperinflacja - gdy ceny rosną w tempie szybszym niż 150% rocznie.
Według przyczyn: Inflacja płacowa - gdy następuje wzrost płac niezależnie od popytu na pracę. Inflacja wywołana przez zyski - gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną, aby podnieść ceny niezależnie od popytu na ich wyroby. Inflacja wywołana przez ceny dóbr importowanych - gdy ceny te rosną niezależnie od poziomu agregatowego popytu. Inflacja wywołana przez podatki - gdy wzrost podatków „przerzucany” jest na ceny.
Według przejawów i skutków: Inflacja otwarta (cenowa) - rodzaj inflacji przejawiający się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Inflacja jawna - inflacja cenowa w klasycznym wydaniu. Inflacja ukryta - występuje wtedy, gdy oficjale statystyki, nie wykazują podwyżek dóbr i usług, które rzeczywiście zaszły, poprzez pomijanie w koszyku części drożejących artykułów, jak również pogarszanie się jakości wytwarzanych produktów bez równoczesnego obniżania ich cen. Inflacja tłumiona (zasobowa) - rodzaj inflacji, w przypadku, której administracyjna kontrola cen uniemożliwia swobodne regulowanie procesów rynkowych przez mechanizm cenowy.


(…)

… przedsiębiorstwa stają się mniej konkurencyjne na rynkach światowych, a dobra importowane do Polski stają się tańsze w stosunku do dóbr krajowych. Prowadzi to do wzrostu importu i spadku eksportu.
Wzrost kosztów obsługi działalności gospodarczej - Np. w przypadku wysokiego tempa inflacji trzeba często zmieniać karty dań w restauracjach, czy wywieszki z cenami w sklepach. Oczekiwania inflacyjne:
Oczekiwania inflacyjne - przewidywanie, jak w przyszłości będzie się zmieniała inflacja. Oczekiwania inflacyjne dotyczą podmiotów profesjonalnie zajmujących się finansami jak i osób prywatnych. W Polsce badaniem oczekiwań inflacyjnych zajmuje się IPSOS na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Wyróżniamy:
Adaptacyjne oczekiwania inflacyjne - okresowo wolniejsza inflacja skłania ludzi do oczekiwania podobnego trendu w przyszłości, uznają oni, że skoro teraźniejsze tempo inflacji maleje, stopniowo zmniejsza się również przewidywana przyszła stopa inflacji. Teoria oczekiwań adaptacyjnych opiera się na założeniu, że przyszłość będzie podobna do niedawnej przeszłości.
Racjonalne oczekiwania inflacyjne - w tym wypadku ludzie potrafią dobrze wykorzystać dostępne informacje o sytuacji gospodarczej, "profesjonalnie" przewidują…
… jej zmiany i natychmiast się do nich dostosowują. Teoria racjonalnych oczekiwań wychodzi z założenia, że ludzie zazwyczaj prawidłowo przewidują przyszłość.
Spirala inflacyjna:
Spirala inflacyjna - samoczynny mechanizm dostosowania cenowego. Zjawisko inflacji sprawia, iż w obiegu pojawia się większa ilość pieniądza, co prowadzi w efekcie do wzrostu cen. Tym samym oznacza to, iż spada siła nabywcza pieniądza…
… i umożliwia prawidłową alokację zasobów.
Negatywne:
Zniekształcanie informacyjnej funkcji cen - gdy ceny rosną stosunkowo szybko, podmioty gospodarcze tracą orientację rynkową, gdyż nie są w stanie ocenić, czy zmiany cen są rezultatem ogólnych procesów inflacyjnych, czy też wynikają ze zmian relacji cen.
Ucieczka od pieniądza - gwałtowny spadek popytu na pieniądz w ujęciu realnym.
Redystrybucja dochodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz