Mikroekonomia - notatki do kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4389
Wyświetleń: 12740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - notatki do kolokwium - strona 1 Mikroekonomia - notatki do kolokwium - strona 2 Mikroekonomia - notatki do kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Krzywe mozliwosci produkcyjnej (krzywe transformacji produktu) - graficzne odzwierciedlenie granicy możliwości produkcyjnej

Możemy mówić o indywidualnych i społecznych krzywych (dla całej gospodarki). Przedstawia kombinacje maksymalnych ilości 2 dóbr lub grup dóbr, które można wyprodukować w danym czasie przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu danych zasobów.

Wyboru konkretnej kombinacji ilościowej na krzywej możliwości produkcyjnych, dokonujemy kierując się kryterium Pareto: „Wybór jest najlepszy, jeżeli każdy inny wybór lepszy od niego pod jednym względem jest gorszy pod innym względem" np. Zwiększamy produkcje dobra X o taką samą ilość, co skutkuje rezygnacja z produkcji dobra Y o takie same ilości (prawdziwe przy krzywej liniowej)

Wartości ilości dobra Y, z których rezygnujemy wzrastają (prawo rosnącego kosztu alternatywnego) z 2 powodów:

  • Kurczy się zasób dobra Y, w związku z czym jest ono coraz bardziej cenne (subiektywne teorie wartości)
  • Zwiększając produkcje dobra X przesuwamy zasoby z dobra Y, początkowo zatrudniamy bardziej wydajne zasoby z czasem kiedy się wyczerpują musimy przesuwać z produkcji dobra Y coraz więcej mniej wydajnych zasobów (prawo malejących produktów krańcowych)

W dłuższym czasie możliwości produkcyjne mogą zmniejszać się jeżeli np. w kraju są nadmiernie „rozdmuchane" świadczenia społeczne i osłabia to motywacje do pracy.

Zasady racjonalnego gospodarowania.

Dwojaki charakter działalności gospodarczej:

Zwyczajowo-tradycyjny- cele działalności gospodarczej oraz środki i sposoby realizacji celów są ustalone przez zwyczaj, tradycje i przekazy

(…)

…, można ją zwiększyć do istniejących granic możliwości produkcyjnych i importu. W długim okresie, możliwości te mogą wzrastać

Równowaga rynkowa

Prawo popytu i podaży wyraża związki pomiędzy popytem, podażą i cena danego dobra. Efektem działania tego prawa jest ustalenie się ceny równowagi rynkowej. Jeżeli cena jest wyższa od ceny równowagi rynkowej (P1) występuje nadwyżka podaży (niedoboru popytu). Oferenci obniżają cenę, skutkiem czego jest wzrost popytu i zmniejszenie podaży, a więc zmniejszenie nadwyżki. Kolejne obniżki cen doprowadzą do równowagi rynkowej. Jeżeli cena jest niższa od ceny równowagi rynkowej (P2) mamy nadwyżkę popytu (niedobór podaży). Oferenci będą podwyższali cenę, skutkiem czego jest spadek popytu i wzrost podaży, a więc zmniejszenie nadwyżki. Kolejne wzrosty cen będą powodowały dalsze…

…)

Racjonalność metodologiczna- działanie w sposób najlepszy z punktu widzenia wiedzy działającego

Np. aby zdążyć na zajęcia muszę wyjechać tramwajem o godzinie 9. Przychodzę na przystanek 8.55, ale okazuje się ze zmieniono rozkład jazdy i tramwaj przyjechał 8.50, a następnym nie zdążę. Czy działałam nieracjonalnie? Moja racjonalność była metodologiczna ponieważ zgodnie z posiadana wiedza zrobiłam…

… okresie obserwuje się niewielki spadek popytu na nią, wynikający raczej z oszczędności. W długim okresie spadek popytu jest znacznie większy ponieważ podmioty gospodarcze maja czas na znalezienie alternatywnych źródeł energii i przystosowanie urządzeń do korzystania z nich

Paradoksy popytu (osobliwości zachowań konsumentów)

Paradoks Giffena (efekt Giffena, paradoks biedaka) [XIX w Irlandia]- cena chleba…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz