Czynniki wpływające na popyt i podaż

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5523
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na popyt i podaż - strona 1 Czynniki wpływające na popyt i podaż - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na popyt rynkowy i podaż rynkową:
Popyt i podaż są w istocie funkcjami wielu zmiennych. Czynniki poza cenowe (inne niż cena danego dobra wpływające na popyt: Zmiana ceny substytutu lub dobra komplementarnego
Jeżeli dobra A i B są substytutami to wzrost ceny dobra A wpływa na wzrost popytu na dobro B
Jeżeli dobra A i B są komplementarne to wzrost ceny dobra A spowoduje spadek popytu na dobro B
Zmiana dochodów nabywców (ważne rozróżnienie: dobra normalne , a dobra niższego rzędu )
Dobra normalne - to takie, na które popyt wzrasta, przy wzroście dochodu i spad przy spadku dochodu
Dobra niższego rzędu - to takie, na które popyt wzrasta przy spadku dochodu i maleje przy wzroście dochodu
Moda, preferencje konsumentów, zwyczaje, reklama itp.
Zmiana liczby i struktury ludności
Przewidywania zmiany cen przez nabywców i inne czynniki
Nabywcy przewidują w różny sposób
Jeśli przewidują wzrost cen w przyszłości zwiększą popyt poprzez większe zakupy.
Jeśli przewidują zmniejszenie cen będą kupować mniej i popyt spadnie.
D D' - spadek popytu
D D” - wzrost popytu
Czynniki poza cenowe (inne niż cena danego dobra wpływające na po daż : Zmiana przeciętnego kosztu wytwarzania (kosztu rozliczanego na jednostkę produktu)
Zmiana kosztów, przy wzroście przeciętnego kosztu wytwarzania podaż maleje, natomiast przy spadku przeciętnego kosztu wytwarzania podaż rośnie.
Wdrożenie ostępu technicznego
Sens ma tylko postęp zwiększający wydajność - jest to czynnik zwiększający koszt podaży.
Regulacje państwa
Mogą stanowić dodatkowe obciążenie rygorystyczne przepisy zmniejszają podaż.
Mogą wpływać na obniżenie kosztów ich działalności pomoc bezpośrednia, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe zwiększają podaż.
Zmiana liczby firm w gałęzi
Czynnik ten działa w długim okresie czasu
Więcej nowych produktów powoduje zwiększenie podaży
Mniej nowych produktów powoduje zmniejszenie podaży
Przewidywania zmian cen prze producentów (sprzedawców) i inne czynniki
Przewidywanie wzrostu cen podaż maleje
Przewidywanie spadku cen podaż rośnie
S S' - wzrost podaży
S S” - spadek podaży
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz