Granica możliwości produkcyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granica możliwości produkcyjnych - strona 1 Granica możliwości produkcyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie ekonomii i jej podział.
Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu czyli podejmowaniu decyzji w jaki sposób wykorzystać ograniczone zasoby do zaspokojenia jak największej ilości nieograniczonych potrzeb.
Ekonomia dzieli się na dwie gałęzie:
Mikroekonomia bada proces gospodarowania z punktu widzenia pojedynczego podmiotu gospodarczego czyli producenta lub konsumenta.
Makroekonomia bada proces gospodarowania z punktu widzenia całego społeczeństwa. Jest to nauka o gospodarce jako całości.
5.Granica możliwości produkcyjnych i czynniki powodujące zmiany jej położenia. Granica możliwości produkcyjnych pokazuje wszystkie możliwe kombinacje produkcji dwóch dóbr, które społeczeństwo jest wstanie wytworzyć wykorzystując posiadane technologie produkcji. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych może nastąpić w wyniku rozwoju gospodarczego. Istnieją dwie drogi rozwoju gospodarczego:
intensywny - przy tej samej technologii produkcji
ekspensywny - przy tej samej technologii produkcji zwiększa się ilość zasobów wykorzystywanych do wytwarzania
14. Model gospodarki rynkowej.
Zasoby tej gospodarki są w większości w rękach prywatnych. Wyróżniamy w nim dwa podstawowe podmioty ekonomiczne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Rynek dzieli się na rynek dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych oraz rynek czynników wytwórczych. Poprzez rynek dóbr i rynek czynników wytwórczych realizuje się podstawowe współzależności pomiędzy gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami. Na rynku dóbr - przedsiębiorstwa sprzedają gospodarstwom domowym dobra konsumpcyjne oraz innym przedsiębiorstwom dobra kapitałowe. Na rynku tym poprzez ścieranie się popytu i podaży kształtowane są ceny i ich relacje na podstawie których dokonywane są transakcje kupna - sprzedaży. Na rynku czynników wytwórczych gospodarstwa domowe sprzedają zasoby siły roboczej (otrzymują za to płace), zasoby naturalne (otrzymują za to renty) oraz kapitał finansowy (otrzymują za to procenty lub zyski).
15. Pojęcie rynku. Elementy rynku.
Rynek jest to miejsce gdzie spotyka się popyt i podaż dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży kształtuje się cena. Elementy rynku to popyt, podaż i cena.
Popyt - zapotrzebowanie, chęć nabycia produktu, usługi, zasobu. Popyt musi być zawsze poparty możliwościami finansowymi, ale nie musi równać się z kupnem.
Podaż - oferta sprzedaży, dóbr, usług, zasobów. Jednak podaż nie oznacza sprzedaży.
Cena - wartość produktu wyrażona w pieniądzu
16. Pojęcie popytu. Czynniki wpływające na popyt.
Popyt - zapotrzebowanie, chęć nabycia produktu, usługi, zasobu. Popyt musi być zawsze poparty możliwościami finansowymi, ale nie musi równać się z kupnem.

(…)

… i dóbr komplementarnych substytuty (kawa→herbata) - jeśli kawa w jakimś okresie zdrożeje to wzrośnie popyt na herbatę dobra komplementarne (kawa→cukier) - wzrost ceny kawy spowoduje spadek popytu na cukier i odwrotnie
liczba konsumentów - wzrost liczby nabywców powoduje wzrost popytu
gusty i preferencje konsumentów
efekt naśladownictwa snobizmu - ludzie starają się posiadać to co mają inni
18. Pojęcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz