Mikroekonomia - ścieżka cen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6489
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - ścieżka cen - strona 1 Mikroekonomia - ścieżka cen - strona 2

Fragment notatki:Preferencje i krzywe obojętności
- konsument jest w stanie uporządkować dobra i usługi według intensywności swoich odczuć i satysfakcji jaką przyniesie mu konsumpcja danego dobra
- krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje dóbr i usług dostarczających takiej samej użyteczności całkowitej
- mapa obojętności powstaje z nieograniczonej liczby krzywych obojętności. Krzywe te nigdy się nie przetną, oddalając się od początku układu współrzędnych reprezentują coraz to wyższy poziom użyteczności

Krańcowa stopa substytucji
- relacja zgodnie z którą można zastąpić jeden czynnik produkcji innym, tak aby wielkość produkcji nie uległa zmianie
- prawo malejącej krańcowej stopy substytucji – w miarę zastępowania czynnika kapitału przez coraz większą część czynnika pracy, zmniejsza się ilość kapitału, którą można zastąpić przez każdą dodatkową jednostkę pracy.

Izokoszta
- krzywe jednostkowego nakładu – izokoszta – obrazuje kombinacje metod wytwarzania
- (nakładów kapitału pracy) jakie możliwe są do zastosowania przy uwzględnieniu cen obu czynników produkcji oraz wysokości posiadanych zasobów finansowych

Mikroekonomia - wykład
12.11.2012
Teoria wyboru konsumenta
Założenia:
- człowiek postępuje racjonalnie (homo economicus)
- człowiek jest w stanie określić użyteczność poszczególnych dóbr i ułożyć listę swoich preferencji
Pojęcie użyteczności
- użyteczność całkowita - miara zadowolenia z konsumpcji dobra/usługi
- użyteczność krańcowa - przyrost użyteczności otrzymany z konsumpcji kolejnej jednostki dobra/usługi
Preferencje i krzywe obojętności
- konsument jest w stanie uporządkować dobra i usługi według intensywności swoich odczuć i satysfakcji jaką przyniesie mu konsumpcja danego dobra
- krzywa obojętności pokazuje wszystkie kombinacje dóbr i usług dostarczających takiej samej użyteczności całkowitej
- mapa obojętności powstaje z nieograniczonej liczby krzywych obojętności. Krzywe te nigdy się nie przetną, oddalając się od początku układu współrzędnych reprezentują coraz to wyższy poziom użyteczności
Ścieżka cen - zwane inaczej ograniczenia budżetowe; pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr które mogą być kupione za posiadany dochód
Równowaga konsumenta - (optimum konsumenta) punkt styczności danej krzywej obojętności ze ścieżką cen. W tym punkcie to najkorzystniejszy dla konsumenta wybór konsumowania dwóch dóbr w ramach posiadanego dochodu.
- zmiany mogą być spowodowane zmianą dochodu lub zmianą cen dóbr
- jeśli taka zmiana nastąpi, proporcja cenowa między dobrami zostanie zachowana - wówczas mamy do czynienia z efektem dochodowym
- jeśli nastąpi zmiana relacji cenowych między dobrami, będzie to efekt substytucyjny
Teoria wyboru producenta - analiza czynników produkcji
- produkt całkowity - to całkowita wielkość produkcji wytworzona w danym czasie]
- produkt przeciętny - ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego (najczęściej odnosi się to do jednostki czynnika zmiennego, czyli do siły roboczej)
- produkt krańcowy - przyrost produktu całkowitego spowodowany wzrostem czynnika zmiennego o jednostkę (czyli wzrostem zatrudnienia o jednostkę)
Izokwanta
- krzywa jednakowego produktu - izokwanta - różne możliwości zastosowania czynników produkcji: kapitału i pracy; zawsze by osiągnąć daną wielkość produkcji
Krańcowa stopa substytucji
- relacja zgodnie z którą można zastąpić jeden czynnik produkcji innym, tak aby wielkość produkcji nie uległa zmianie
- prawo malejącej krańcowej stopy substytucji - w miar ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz