Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3052
Wyświetleń: 8771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

W dokumencie znajdziemy również wykresy i wzory.

W dokumencie znajdziemy 9 wykładów z przedmiotu. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień: ekonomia, narzędzia makroekonomii, zasoby, strumień, ekonomia pozytywna i normatywna, rzadkość, potrzeba, piramida potrzeb Maslowa, dobra gospodarcze, konsumpcyjne, inwestycyjne, prywatne, publiczne. Ponadto znajdziemy tu też takie pojęcia jak: proces produkcji, kapitał ludzki, recykling, dynamiczna teoria zasobów, racjonalność, gospodarowanie, rachunek ekonomiczny, zasada ceteris paribus. Dalej znajdziemy informacje na temat ryzyka, postaw wobec ryzyka i determinantów poziomu ryzyka. Opisano tu również metody badawcze, w tym takie jej etapy jak: abstrakcja, stopniowa konkretyzacja, weryfikacja oraz falsyfikacja. Następnie scharakteryzowano pojęcie systemu społecznego oraz takich jego podsystemów jak: system decyzyjny, motywacyjny, kontrolny, koordynacyjny. Wykład czwarty dotyczy ewolucji gospodarki i takich jej odmian jak: gospodarka naturalna, towarowa, towaro-pieniężna, rynkowa, kapitalistyczna i mieszana. W dalszej części dokumentu znajdziemy również zagadnienia: zagraniczne inwestycje bezpośrednie, rynek, transakcje, leasing pośredni i leasing bezpośredni. Ważne miejsce w notatce zajmuje także pieniądz. Znajdziemy tu informacje na temat ewolucji pieniądza, w tym o takich etapach jak: system kruszców, system bimetaliczny, system monometaliczny, system banknotu, system pieniądza pozłacanego, pieniądz papierowy, a także funkcje pieniądza. W notatce nie mogło także zabraknąć informacji na temat pojęć: cena, popyt i podaż. Co do zagadnień popytu i podaży znajdziemy tu również rodzaje popytu i podaży, czynniki wpływające na zmianę popytu i podaży, mechanizm prawa popytu, mechanizm prawa podaży, prawo podaży i popytu, elastyczność cenową popytu, elastyczność dochodową popytu, elastyczność mieszaną oraz elastyczność cenową podaży. Kolejnym tematem w notatce jest analiza struktury podmiotowej gospodarki. Znajdziemy tu takie zagadnienia jak: gospodarka wg Janosa Kornai, podmiot gospodarczy, sfera realna, sfera regulacyjna, giełda, bank centralny, instytucje ubezpieczeniowe. W siódmym wykładzie znajdziemy materiały na temat podstawowych podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej. Oprócz tego w treści dokumentu można spotkać pojęcia: efekt nonszalancji, efekt ryzyka moralnego, efekt negatywnej selekcji, struktura rynku finansowego, gospodarstwo domowe, teoria wyborów konsumenta, konsument, racjonalność i celowość, użyteczność całkowita oraz użyteczność marginalna, II prawo Gossena. Ostatni wykład zawiera materiały dotyczące pojęć: krzywa obojętności, przedsiębiorstwo, struktura organizacyjna, cele przedsiębiorstwa, majątek,
pasywa i aktywa przedsiębiorstwa.

MIKROEKONOMIA. / Dr Rzeszotarska
WYKŁAD I, 07.10.2002
Ekonomia wywodzi się z filozofii: Arystoteles, Ksenofon
Ojkos nomos - prawo gospodarstw domowych
EKONOMIA - nauka o tym jak ludzie radzą sobie z problemem rzadkości (niedoboru) w procesie gospodarowania.
Cechy ekonomii (zawarte w każdej definicji):
gospodarowanie
rzadkość/niedobór
proces
Ekonomia polityczna / stara nazwa
EKONOMIĘ dzielimy na:
MIKROEKONOMIE - jest to część badań ekonomicznych, która zajmuje się badaniem funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych (konsument) i/lub rynków poszczególnych produktów
MAKROEKONOMIE - jest to część badań ekonomicznych, która zajmuje się badaniem gospodarki jako całość i/lub dużych części (są to działy lub gałęzie gospodarki) tej gospodarki, np.

(…)

minimum egzystencji, gdy człowiek traci możliwość pracy → wyraz opiekuńczej roli państwa
→ redystrybucja przepływu pieniędzy (płaca koszt siły roboczej)
Ad. 2. → ubezpieczenia majątkowe lub osobowe
→ instytucje ubezpieczeniowe - podmioty gospodarcze kumulujące ryzyko, gromadzące je; np. towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne (spółki akcyjne lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)
→ mogą łączyć…
… gospodarczy - coraz więcej podmiotów ma charakter giełdy
∼ nieformalny - nie ma reguł
• ze względu na stosunek do prawa:
∼ legalny
∼ nielegalny - czarny rynek - szara lub czarna strefa gospodarki - jest to pięta achillesowa współczesnej gospodarki - funkcjonuje poza prawem
• ze względu na
∼ homogeniczny/jednorodny, np. rynek pszenicy
∼ heterogeniczny/różnorodny, np. rynek produktów spożywczych → rynek masła…
… gospodarczy sfery realnej
posiada sektor własności państwowej
Analiza ubezpieczeniowa - podmiot wyspecjalizowany w podejmowaniu ryzyka od podmiotów mniej zdolnych do jego podejmowania → rynek zdobywający coraz większe znaczenie
ubezpieczenie społeczne - wyraz opiekuńczej roli państwa ma gwarantować minimum egzystencji , gdy człowiek nie może pracować
ubezpieczenie gospodarcze - majątkowe (nieruchomości…
… gospodarki naturalnej:
specjalizacja - jest to gospodarowanie w sposób efektywniejszy - zdecydowała o powolnym wychodzeniu z gospodarki naturalnej
społeczny podział pracy - trzeba szukać niszy rynkowych - czyli gałęzi w której nie występuje przesycenie
kumulacja dóbr
wolność - odejście od niewolnictwa
własność osobista człowieka
GOSPODARKA TOWAROWA - barter - motyw tylko konsumpcyjny, wymiana towar za towar…
…:
potencjalny - co bym kupiła gdybym miała pieniądz
efektywny - popyt poparty siłą nabywczą pieniądza - mam pieniądz
sterowany; np. telefonia komórkowa
substytucyjny - jest to popyt na dobra substytucyjne - bardzo ważny - wybieramy między substytutami czyli produktami które zamiennie zaspakajają daną potrzebę; np. margaryna lub masło, pióro lub długopis
komplementarny - popyt na dobra komplementarne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz