systemy społeczno-gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6426
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
systemy społeczno-gospodarcze - strona 1 systemy społeczno-gospodarcze - strona 2 systemy społeczno-gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:


Systemy społeczno – gospodarcze
1. Pojęcie systemu gospodarczego i jego elementy składowe.
2. Typy systemów gospodarczych.
3. Cechy i słabości systemów kierowanych przez państwo.
4. Systemy samoregulowane (wolny rynek).
5. Charakterystyka systemów dualnych.

System – to uporządkowany zbiór elementów, w określony sposób ze sobą powiązanych i wzajemnie na siebie oddziałujących.
System gospodarczy – jest utożsamiany z gospodarką narodową. Elementami systemu gospodarczego są podmioty gospodarcze, które działają w czasie i są powiązane ze sobą przepływem produktów i informacji. ...
7. państwo zapewnia ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwo zewnętrzne.
Zakres ingerencji i narzędzia ingerencji są różne w różnych krajach. Są one zależne od sytuacji gospodarczej danego kraju i jak również od rodzaju stosowanej polityki gospodarczej.
Najważniejsze systemy mieszane:
wariant szwedzki (socjalno – demokratyczny) – państwo dobrobytu, państwo opiekuńcze, daleko posunięta sprawiedliwość w podziale dochodu narodowego,
model japoński (stosowany też w Korei Południowej) tzw. planowo – rynkowy, państwo w dość znacznym stopniu ingeruje w gospodarkę,
społeczna gospodarka rynkowa wprowadzona przez Ludwiga Erharda po II wojnie światowej w RFN. To model gospodarki rynkowej z zabezpieczeniem socjalnym obywateli przed negatywnymi skutkami inflacji i bezrobocia. Społeczna gospodarka rynkowa – zasada wolności rynku połączona z zasadą społecznej ugody.
Wszystkie państwa Unii Europejskiej realizują model państwa opiekuńczego (zakres opieki jest różny w różnych państwach)....

Systemy społeczno - gospodarcze
Pojęcie systemu gospodarczego i jego elementy składowe.
Typy systemów gospodarczych.
Cechy i słabości systemów kierowanych przez państwo.
Systemy samoregulowane (wolny rynek).
Charakterystyka systemów dualnych.
System - to uporządkowany zbiór elementów, w określony sposób ze sobą powiązanych i wzajemnie na siebie oddziałujących.
System gospodarczy - jest utożsamiany z gospodarką narodową. Elementami systemu gospodarczego są podmioty gospodarcze, które działają w czasie i są powiązane ze sobą przepływem produktów i informacji. W ramach systemu gospodarczego wyróżniamy sferę realną, w której zachodzą procesy realne oraz sferę regulacji, w której zachodzą procesy regulacyjne.
Sfera realna - to sfera materialna (rzeczowa), która obejmuje m.in.: przestrzeń geograficzną kraju, zasoby naturalne, ludność, infrastrukturę gospodarczą, wytworzone dobra produkcyjne i konsumpcyjne.
Procesy realne - obejmują szeroko rozumianą działalność produkcyjną, konsumpcję, podział, transport, obrót towarowy.
Sfera regulacji - to niematerialne składniki produkcji, podziału i konsumpcji, to oddziaływania ludzi w procesie wytwarzania dóbr i usług, to normy prawne, nakazy i zakazy moralne, zasady podatkowe, przepisy celne, zasady kredytowania, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. W ramach sfery regulacji można wyodrębnić mechanizmy mikro- i makroregulacji. Mechanizmy mikroregulacji - to wzajemne oddziaływania zachodzące wewnątrz organizacji gospodarczej (np. w przedsiębiorstwie pomiędzy dyrekcją, kierownikami działów, a pracownikami). Mechanizmy makroregulacji - to wzajemne powiązania regulacyjne pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz pomiędzy państwem i podmiotami gospodarczymi.
Procesy regulacyjne - polegają na przetwarzaniu i przekazywaniu informacji oraz przygotowywaniu i podejmowaniu decyzji. Kryteria oceny systemów gospodarczych są różne, ale do n ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz