Instrumenty polityki gospodarczej i ich klasyfikacja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki gospodarczej i ich klasyfikacja- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcia: system gospodarczy, gospodarka rynkowa, rynek
System gospodarczy oznacza ogólne zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności mechanizmy podejmowania decyzji gospodarczych, własność i sposoby wykorzystania czynników produkcji oraz najważniejsze zasady funkcjonowania gospodarki
Gospodarka rynkowa - jeden z dwóch głównych współczesnych systemów gospodarczych; zasadniczą rolę w mechanizmie podejmowania decyzji ekonomicznych odgrywają sygnały płynące z rynku, na którym panują zasady konkurencji. Umowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi mają charakter dobrowolny i podejmowane są w zależności od kształtowania się zmiennych rynkowych: popytu, podaży i cen
Zasadnicza forma organizacji działalności: prywatne przedsiębiorstwo
Większość kapitału produkcyjnego: w posiadaniu gospodarstw domowych
Aktywność państwa ograniczona do : działań regulacyjnych + do wpływu na pożądany przebieg procesów gospodarczych i podziału dochodów za pośrednictwem instrumentów pośrednich (np. podatków)
System konkurujący: gospodarka centralnie planowana
XX wiek: przewaga systemu gospodarki rynkowej nad systemem gospodarki centralnie planowanej
Rynek jest umownym miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić dobra (towary, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać
- można też rozumieć jako całokształt dokonywanych transakcji kupna/sprzedaży danego towaru, usługi lub aktywa
- rynek jest miejscem gdzie popyt spotyka się z podażą, dzięki czemu zostaje ustalona cena danego towaru lub usługi i przeprowadzona transakcja kupna-sprzedaży.
- W gospodarce rynkowej cena zapewnia zazwyczaj na rynku równowagę, zrównując popyt z podażą.
- Rynek pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej - reguluje zachowanie i działania wszystkich podmiotów gospodarczych; istnieje w niej równolegle wiele rynków: rynek towarów i usług, rynek pieniężny i kapitałowy, rynek pracy. Każdy ma swoją specyfikę, ale na każdym występują trzy podstawowe elementy: popyt, podaż i równoważące je cena.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz