Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

note /search

Prawo administracyjne - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2275

Semestr zimowy 2009/2010 Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.) Treści programowe w zakresie prawa administracyjnego Podstawowe pojęcia. Prawo administracyjne. Administracja. Funkcje administracji. Administracja publiczna w Polsce. Pojęcie administracji publicznej. Organy administracji publicznej...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3689

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - komplet wykładów

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4585

WYKŁAD 1. Cechy środowiska okołobankowego: Zlikwidowanie tradycyjnych barier oddzielających poszczególne typy instytucji finansowych oraz przenikanie wzajemne ryków finansowych; Globalizacja polegająca na tym, że zewnętrzne warunki realizacji kontraktu mają w praktyce, niekiedy większy niż krajowy...

Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4487

...1.1. Państwo absolutne. Administracja rozumiana jako jedna z władz wyodrębniła się dopiero na przełomie XVII i XVIII w., z sądownictwa powszechnego. Wtedy też powstało odrębne od prawa sądowego prawo regulujące działania aparatu wykonawczego podlegającego monarsze. Prawo to różniło się znaczni...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski BANKOWOŚĆ 2014-2015 Dr prof. hab. Jerzy Węcławski 1 Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski WY BANKOWOŚĆ 2014/2015 WY 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 8.1...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3500

  Eurazja  Europa- z greckiego euros- ciemna woda, zakres terytorialny określenia:    W starożytnej Grecji nazwano tak wybrzeża skolonizowane przez Greków   Herodot- ląd leżący na północ od Grecji  Azja- z greckiego asis- muł rzeczny, zakres terytorialny określenia:    Wg Starożytnych Greków- z...

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4557

Reżim prawny związków wyznaniowych Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych odrębny reżim prawny inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe. Dokonuje się tego poprzez wpis do rejestru kościołów i inny...

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 6538

Czynności formalne to czynności, w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie. Uchybienie tej formie powodowało nieważność czynności. W prawie archaicznym przeważały takie czynności. Nazywano je negotia stricti iuris i wywodziły się z

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3458

20 stron. ...TALES z Miletu, 7 w. p.n.e., f. przyrody Jaki świat był na początku? Przemyślenia same z siebie nie będą odpowiedzią satysfakcjonującą. Przejście z umiejętności do wiedzy, na której teraz bazujemy, wiedza matematyczna, logicznie uzasadniona. Świat cały powstał z wody. Wszystko ...

Komunikacja społeczna - zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3724

...Funkcje języka Funkcja poznawcza – przemienia biologiczne doznania na ogląd umysłowy. Język porządkuje doznania. Bodźce docierają do mózgu, a mózg objaśnia istotę bodźców. Funkcja interakcyjna – język pozwala przekazywać wiedzę o sobie i o świecie zgodnie z intencjami nadawcy, umożliwi...