Komunikacja społeczna - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3570
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja społeczna - zagadnienia - strona 1 Komunikacja społeczna - zagadnienia - strona 2 Komunikacja społeczna - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:
...Funkcje języka
Funkcja poznawcza – przemienia biologiczne doznania na ogląd umysłowy. Język porządkuje doznania. Bodźce docierają do mózgu, a mózg objaśnia istotę bodźców.

Funkcja interakcyjna – język pozwala przekazywać wiedzę o sobie i o świecie zgodnie z intencjami nadawcy, umożliwiającymi docieranie do intencji odbiorcy.

Funkcja grupotwórcza – język organizuje życie społeczne – zapewnia dostęp do ról społecznych.

Schemat procesu komunikowania się
Komunikacja – oznacza porozumiewanie się. Komunikowanie się jest to rozmowa prowadzona z innym człowiekiem w sytuacji twarzą w twarz.

Rozmowy pozwalają:
wyrazić swoje myśli, przekonania, uczucia,
wymienić z innymi posiadane informacje,
dokonać zmian w zachowaniu innych ludzi,
wyrazić nasz stosunek do partnera,
nawiązać więzi społeczne między ludźmi,
przyczyniają się także do kształtowania naszego obrazu siebie.......Zasady komunikowania w związku.
należy słuchać innych bez przerywania im,
należy skończyć omawianie jednego zagadnienia, zanim przejdzie się do następnego,
im głośniej się mówi, tym mniej z tego dociera do partnera,
nie należy w rozmowie ciągle powtarzać imienia partnera (koncentruje się na swoim imieniu, a nie na przekazywanej treści),
nie należy używać wielkich kwantyfikatorów (nigdy, zawsze, wszyscy),
nie należy dawać przyrzeczeń, co do których nie ma się pewności, że będzie możliwe ich dotrzymanie,
nie należy porównywać relacji między innymi osobami z tym co dzieje się w naszym związku,
jeżeli rozmowa dotyczy teraźniejszości, nie należy powracać do przeszłości,
nie należy mówić za inną osobą ani twierdzić, że wiemy co ktoś o nas myśli,
należy mówić do siebie bezpośrednio, bez pośrednictwa osób trzecich....

Komunikacja społeczna
Funkcje języka
Funkcja poznawcza - przemienia biologiczne doznania na ogląd umysłowy. Język porządkuje doznania. Bodźce docierają do mózgu, a mózg objaśnia istotę bodźców. Funkcja interakcyjna - język pozwala przekazywać wiedzę o sobie i o świecie zgodnie z intencjami nadawcy, umożliwiającymi docieranie do intencji odbiorcy.
Funkcja grupotwórcza - język organizuje życie społeczne - zapewnia dostęp do ról społecznych. Schemat procesu komunikowania się
Komunikacja - oznacza porozumiewanie się. Komunikowanie się jest to rozmowa prowadzona z innym człowiekiem w sytuacji twarzą w twarz. Rozmowy pozwalają:
wyrazić swoje myśli, przekonania, uczucia,
wymienić z innymi posiadane informacje,
dokonać zmian w zachowaniu innych ludzi,
wyrazić nasz stosunek do partnera, nawiązać więzi społeczne między ludźmi,
przyczyniają się także do kształtowania naszego obrazu siebie.
Schemat procesu komunikowania się:
w komunikacji musi istnieć nadawca oraz odbiorca, komunikatem jest to wszystko, co przekazuje nadawca, a co odbiera partner,
każda rozmowa ma swoje odniesienie, czyli przedmiot rozmowy,
partnerzy muszą używać tego samego „kodu”, a więc posługiwać się tym samym językiem,
medium (środek przekazu komunikatu) w rozmowach twarzą w twarz środkiem tym są narządy artykulacyjne, uszy, ciało i przenoszące dźwięk fale powietrza. Specyficzne cechy porozumiewania się:
rozmowa jest ciągiem czynności wymagających obecności przynajmniej dwóch osób,
zachowania w czasie rozmowy ukierunkowane są na powstanie czegoś (np. przekonanie, wywarcie wrażenia),
rezultat i przebieg rozmowy jest wypadkową intencji wszystkich rozmawiających,
uczestnicy wnoszą do niej swoje intencje, nawyki językowe, samopoczucie, etc,
każdy rozmawiający może z

(…)

… przypuszczenie.
Werbalne sposoby słuchania”
Parafrazowanie - wierne powtarzanie tego, co powiedział rozmówca. W parafrazowaniu nie interpretuje się tego, co usłyszało. Parafrazując używa się własnych słów. Klaryfikacja - prośba o wyjaśnienie, gdy nie można zrozumieć wypowiedzi, albo gdy podczas wypowiedzi pojawia się wiele wątków.
Zadawanie pytań - w czasie zadawania pytań należy unikać pytań zamkniętych
… w przypadku komunikowania publicznego, masowego,
Szumy - źródło zakłóceń. Mogą mieć charakter:
szum zewnętrzny - otoczenie zewnętrzne (nieodpowiednia temperatura, hałas, uszkodzony odbiornik radiowy, telewizyjny)
szum wewnętrzny - to uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników (ból głowy, zmęczenie),
szum semantyczny - konsekwencja zamierzonego lub niezamierzonego złego użycia przez nadawcę znaczenia…
… jakoś przez to”, „rozumiem, że to dla ciebie wielka strata”.
Wypytywać, badać. „kiedy to zauważyłaś po raz pierwszy?”, „kiedy mu to powiesz”.
Bagatelizować, zabawiać. „co ci tak na tym zależy?”, „nie masz większych zmartwień?”.
Komunikacja niewerbalna
W rozmowie pojawiają się komunikaty niewerbalne, czyli znaki naszego ciała. Komunikaty niewerbalne uzupełniają, modyfikują i wspomagają komunikaty słowne, nadając im większą…
…. Sieć kanałów komunikacyjnych w komunikowaniu interpersonalnym: kanały nieformalne (prywatne kontakty w których uczestniczą osoby tej samej pozycji,
kanały formalne (struktury formalne i instytucjonalne w których uczestnikom komunikowania przypisane są określone role, np. szefa, przełożonego). Komunikowanie interpersonalne - medialne. Uczestnicy pozbawieni są możliwości bezpośredniego kontaktu…
… osobie. W każdych relacjach interpersonalnych wcześniej lub później pojawia się konflikt, jest on zjawiskiem obecnym w relacjach pomiędzy ludźmi.
Przedmiot konfliktów interpersonalnych.
Sytuacja konfliktu to taka, w której występują różnice poglądów na dany temat z towarzyszącymi żywymi emocjami. Zazwyczaj bywa tak, że rozbieżność dotyczy spraw tzw. zasadniczych za którymi ukryte są podstawowe potrzeby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz