Komunikacja społeczna

note /search

Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4858

Komunikowanie społeczne. Goban- Klas 1. Rola komunikowania w życiu społecznym Człowiek to istota społeczna i z natury potrzebuje innych ludzi. Kontakty z innymi wymagają zdolności wyrażania swych myśli oraz przekazywania ich innym. Te kontakty odbywają się najczęściej w ramach terytorialnej wspól...

Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 4256

...Definicja teorii relewancji: Komunikowanie to intencjonalna modyfikacja przestrzeni w polu percepcyjnym odbiorcy.(aby się komunikować trzeba tego chcieć) Teza główna: Każdy komunikat stanowi zagadkę (łatwą lub trudną), pozostawia pewien poziom niedookreślenia znaczenia, niejasności co do sens...

Komunikacja społeczna - zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3682

...Funkcje języka Funkcja poznawcza – przemienia biologiczne doznania na ogląd umysłowy. Język porządkuje doznania. Bodźce docierają do mózgu, a mózg objaśnia istotę bodźców. Funkcja interakcyjna – język pozwala przekazywać wiedzę o sobie i o świecie zgodnie z intencjami nadawcy, umożliwi...

Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 5719

...Komunikacja jako transmisja – to przekazywanie idei, emocji, umiejętności, myśli, wiedzy, postaw, nastawienia etc. Komunikowanie jako rozumienie – to proces dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się być zrozumianymi. Komunikowanie jako oddziaływanie – oznacza wszystkie sposoby, k...

Teoria komunikowania masowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2702

MIŁEJ NAUKI !!! :D Historyczny rozwój komunikowania (pięć stadiów wg Go b ana - Klasa). Era przedmedialna - znaki i sygnały, malowidła na ścianie, ogień, nie było mowy by był etap kształtowania się mowy. Era mowy Era pisma Era druku Era mediów 1450-55 Gutenberg - początek ery medialnej. Zja...

Kierunki analizy filmu z młodzieżą szkolną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Pedagodzy proponują różne kierunki analizy filmu z młodzieżą szkolną. Np. Grace Greiner wyróżnia następujące kierunki analizy filmu: moralny, socjologiczny i analityczno-krytyczny. MORALNY KIERUNEK ANALIZY - polega na omówieniu i ocenie charakterów oraz postępowania przedstawionych bohaterów (ewe...

Komunikowanie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1687

1. Komunikowanie- etymologia terminu - pochodzi od łac. czasownika communico, communicare co znaczy ,,uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się” oraz od rzeczownika communio czyli ,,wspólność, poczucie łączności” Ep...

Kompetencja komunikacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1428

Co nas odróżnia od małp? -dwunożność (ręce wolne do innych czynności+troska o niemowlęta) - wzrost masy mózgu do masy ciała (4x) - bardziej zróżnicowana dieta( życie w raju rozleniwia) - posługiwanie się wytworzonymi narzędziami i ogniem Protojęzyk a język naturalny - protojęzyk- forma popr...

Formy komunikowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2051

Kod nadawcy nie jest równy kodowi odbiorcy ( obecnie odbiorca jest ważniejszy) Formy komunikowania Werbalne/ niewerbalne Językowe/ parajęzykowe, niejęzykowe Kod aparycyjny- ubiór - mowa ciała - parajęzyk- akcentowanie, artykulacja itp. ...

Komunikacja społeczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Różnice kulturowe- 4 wymiary - dystans władzy - indywidualizm/ kolektywizm - męskość/ kobiecość - unikanie niepewności PDI-Power Distance Index- indeks dystansu władzy - rodzina - szkoła - miejsce pracy - państwo Dystans władzy a idee - Chiny