Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5838
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta - strona 1 Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta - strona 2 Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta - strona 3

Fragment notatki:
...Komunikacja jako transmisja – to przekazywanie idei, emocji, umiejętności, myśli, wiedzy, postaw, nastawienia etc.
Komunikowanie jako rozumienie – to proces dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się być zrozumianymi.
Komunikowanie jako oddziaływanie – oznacza wszystkie sposoby, którymi ludzie oddziałują na siebie.
Komunikowanie jako łączenie (tworzenie wspólnoty) – jest tworzeniem społecznej wspólnoty z jednostek przy użyciu języka lub znaków.
Komunikowanie jako interakcja – jest społeczną interakcją za pomocą symboli.
Komunikowanie jako wymiana – jest wymianą znaczeń między ludźmi; wymiana taka jest możliwa w takim stopniu w jakim jednostki mają wspólne spostrzeżenia, pragnienia i postawy.
Komunikowanie jako składnik procesu społecznego – akt komunikatywny jest środkiem, poprzez który wyrażane są normy grupowe, sprawowana kontrola społeczna, przydzielane role, osiągnięta koordynacja wysiłków, ujawniane są oczekiwania i przenoszony proces społeczny....


...Grupy formalne – celowo tworzone przez zwierzchników i zobowiązane do wykonywania przydzielonych im zadań zgodnych z celami organizacji.
Rodzaje grup formalnych:
nakazowa – tworzona przez kierownika i jego podwładnych
zadaniowa
problemowa – stworzona do rozwiązania pojawiających się w organizacji problemów, opracowuje możliwe warianty rozwiązania problemu
decyzyjna – decyduje o tym, który z przygotowanych wariantów rozwiązania, kiedy i jak będzie realizowany
generująca pomysły – wykorzystuje techniki twórczego myślenia do poszukiwania rozwiązań problemów obecnie i potencjalnie pojawiających się w organizacji
Grupy nieformalne – powstają spontanicznie w ramach formalnej struktury organizacyjnej i mogą (choć nie muszą) sprzyjać celom realizowanym przez organizację.
Rodzaje grup nieformalnych...

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA®
Prowadzący: dr Jolanta Zrałek
Konsultacje: środa A 15:00-16:30; środa B 8:20-9:50 - 216D
Zaliczenie: praca zespołowa - 40% oceny
test jednokrotnego wyboru - 60% oceny (15 pytań/15pkt)
jolanta.zralek@ue.katowice.pl
Literatura: E. Griffin: Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdańsk 2003;
J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Astrum, Wrocław 2008;
T. Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. WN PWN, Warszawa - Kraków 2005;
Golka: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. WN PWN, Warszawa 2008;
J. W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. WN PWN, Warszawa 2006
Praca zespołowa:
grupy 4 osobowe
wybieramy jeden z tematów - rzeczywisty proces komunikacji zaobserwowany w otoczeniu
każdy z zespołów analizuje wybrany proces komunikacji
w formie pisemnej zespoły opracowują wyniki swoich analiz (raport na około 5 stron) - max 6 punktów
na podstawie raportu każdy z zespołów przygotowuje prezentację na przedostatnie zajęcia - max 4 pkt
PRACA ZESPOŁOWA TO NIE MA BYĆ REFERAT, ESEJ, OPRACOWANIE TEORETYCZNE!
Każdy z zespołów przygotowuje fragment filmu, reklamy, rzeczywistą, nagraną przez siebie sytuację, zaaranżowaną i nagraną przez siebie sytuację, zdjęcia zebranych przez siebie materiałów a następnie dokonać krótkiej analizy komunikacyjnej tego materiału (jakie formy komunikacji tu wykorzystano, czy i jakiego kodu użyto, jakie błędy popełniono)
Tematy:
komunikacja niewerbalna
komunikacja interpersonalna
komunikacja grupowa
reklama jako proces komunikacji
PR jako proces komunikacji - przykład czarnego PR
komunikacja w sytuacji kryzysowej
komunikacja międzykulturowa
przykłady błędów w komunikacji


(…)

….
Występuje względne opóźnienie sprzężenia zwrotnego.
Medium masowe - użycie medium masowego stanowi warunek sine qua non dla zaistnienia masowego komunikowania. - prasa, radio, telewizja, Internet Publiczność masowa - odbiorcy, którzy wybierają przekaz ze środków masowych i samodzielnie go interpretują. Odbiorcy są liczni (masowość zależy od zasięgu medium), zróżnicowani i rozproszeni terytorialnie. Łączy…
… przez odpowiednie środki/kanały komunikacji
Komunikacja niewerbalna - przekazywana jest przez kody pokazujące komunikaty dotyczące tylko „tu i teraz”. Takimi kodami są: gesty, ruchy oka, postawa, natężenie głosu, itp. Komunikacja interpersonalna:
w 35% kreowana przez język
w 65% kreowana przez sygnały niewerbalne
Zasada 10 x 30 x 60 - skuteczność przekazu interpersonalnego zależy: w 10% od tego CO człowiek mówi…
… o ubierających się - ich pracy, statusie, osobowości, postawach politycznych, a nawet nastroju
Dotyk - jest ważnym sygnałem niewerbalnym i wyraża się np. w uścisku dłoni, poklepywaniu, obejmowaniu.
Proksemika - zastosowanie w procesach porozumiewania się dystansu interpersonalnego i relacji przestrzennych między komunikującymi się osobami, wynikających ze struktury i z charakteru formalnego bądź nieformalnego…
… relations
Komunikowanie kryzysowe
Promocja (komunikacja marketingowa, komunikacja rynkowa) - zespół informacji (sygnałów), które firma emituje z różnych źródeł w kierunku nie tylko swoich klientów, ale także innych podmiotów otoczenia marketingowego (dostawców, pośredników, konkurentów itp.) oraz zespół informacji, które firma zbiera z rynku (trendy, potrzeby konsumentów, preferencje, tendencje rozwojowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz