Komunikowanie - definicja i rodzaje komunikowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie - definicja i rodzaje komunikowania - strona 1 Komunikowanie - definicja i rodzaje komunikowania - strona 2

Fragment notatki:


Wykład II - 25 II 2005 Komunikowanie interpersonalne cechuje się ograniczinym kręgiem odbiorców, zaś komunikowanie masowe brakiem sprzężonych odbiorców.
Kanały masowe mają zarówno swoje plusy jak i minusy. Media masowe są zarówno wrogiem jak i przyjacielem człowieka, jednakże mniej wiemy o tym, czego nas media pozbawiają niz o tym co nam dają..
Media masowe o tyle spełniają swoją rolę w komunikowaniu, o ile nie przeszkadzają w spotkaniach nażywo, w kontakc ie bezpośrednim. Komunikowanie masowe powinno więc mieć w sobie elementy interpersojnalne, które naśladują naturę ludzką. Komunikowanie masowe i interpersonalne są dwoma odmiennymi typami komunikacji, jednakże wzajemnie uzupełniają się - komplementarność sposobów komunikowania.
# ekologia mediów# - środowisko mediów, w czasach współczesnych ludzie bardziej żyją w środowisku komunikacji symbolicznej (poprzez media) niż komunikacji bezpośredniej.
Holistyczny charakter procesów tworzenia, dystrybucji i odbioru informacji kominikowanej w kulturze współczesnej, tylko w takim ujęciu można rozumieć charakter mediów masowych a charakter komunikowania interpers. Układy kultury współczesnej wg koncepcji Antoniny Kłoskowskiej: układ stosunków bezpośrednich
układ instytucji lokalnych
środki asowego komunikowania
komunikowanie informacyjne - gdy nadawca ma na celu wyłącznie przekazanie informaci i wyjaśnień: wiedza, instruktaż, wyjaśnienie. Intencją nie jest wpływanie formy objawiania sie kom. Inf.
opis przedmiotu, sytuacji, człowieka.
narracja - łatwo przyswajalny, rozbudowany, całościowy opis wydarzń uwzględniający jego przebieg, źródła, chronologię, osoby i ich przeżycia
definiowanie
demonstrowanie - połączenie przekazu werbalnego z równoczesnym wykonywaniem czyności ilustrujących i ułatwiających nabycia praktycznych umiejętności
komunikowanie perswazyjne kiedy nadawca posługuje się perswazją jako technika podstawową wpływania na odbiorcę, usiłuje nakłonić odb do zaakceptowania i przyjęcia przekonań postaw i zachowań zgodnie z intencja nadawcy
przedmiotem kom. Persw. Jest osoba lub grupa osób, która w sposób dobrowolny przyjmuje lub odrzuca przekonanie, perswazja pozostawia wolnośc wyboru odbiorcy
cechy komunikowania perswazyjnego”
jest procesem dwukierunkowym i symetrycznym (aktywnośc przysługuje i nadawcy i odbiorcy)
może posługiwać się symbolami werbalnymi i niewerbalnymi
zmierza do utrwalenia postaw i zachowań odbiorców lub częściowej zmiany postaw i zachowań, bądź ukształtowanie zupełnie nowych postaw i zachowań definicja Bogusławy Dobek - Ostrowskiej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz