Teorie komunikowania społecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie komunikowania społecznego - strona 1 Teorie komunikowania społecznego - strona 2 Teorie komunikowania społecznego - strona 3

Fragment notatki:


Teorie komunikowania społecznego - wykład I - 18 II 2005 Sposoby komunikowania : Interpersonalne, bezpośrednie - komunikowanie jako proces przekazywania i odbierania informacji między dwoma osobami lub małą grupą osób, które wywołuje określone skutki - sprzężenie zwrotne, ma charakter dwustronny, wymiana rolami między nadawcą i odbiorcą. Komunikowanie interpersonalne ma również miejsce kiedy komunikacja przybiera formę monologu. Komunikaty niewerbalne mają takie samo znaczenie jak i werbalne.
Poziomy komu nikowania interpersonalnego: fatyczny - gdy komunikowanie ma charakter swobodnej rozmowy i nie zmierza do wywarcia jakiegokolwiek wpływu na partnera komunikacji, koncentruje się na relacji, na byciu ze sobą, nie ma dodatkowych skutków ubocznych. Jest to wymiana wrażeń, tworzenie atmosfery, a nie tylko wymiana informacji czy przekazywanie idei. Opiera się na podtrzymywaniu kontaktu
i nstrumentalny - intencją jest wywarcie wpływu na interlobutora, przez którąś ze stron. Ma charakter zawierania porozumienia, sztuki negocjacji. Z założenia dąży do zmiany postawy lub zachowania czy opinii
afektywny - dotyczy uczuć i emocji, celem jest wzajemne poznanie i zrozumienie komunikujących się ze sobą osób
Komunikowanie interpersonalne może mieć charakter: formalny - typowy dla instytucji, z góry przypisane role nadawcy i odbiorcy w komunikowaniu
nieformalny - gdy styczności między uczestikami komunikacji są luźne, niezobowiązujące
KOMUNIKOWANIE MEDIALNE - specyficzna forma komunikowania interpersonalnego, uczestnicy kom. pozbawieni możliwości fizycznego spotkania zmuszeni są do korzystania z medium - pośrednika (telefon, fax, chat, internet, wideotelefon)
masowe - pośrednie, komunikowanie masowe jest cechą społeczeństw, które osiągnęły pewien pułap ekonomiczny. Społeczeństwo masowe rodzi komunikowanie masowe i odwrotnie. Pośrednikiem w komunikacji są media masowe - urządzenia techniczne niezbędne do reprodukcji pisma (media drukowane), reprodukcji głosu (radio), reprodukcji obrazu (telewizja), multimedia - internet. Narzędzia służą do emisji komunikatów od nadawcy medialnego do publiczności.
Cechy komunikacji masowej: masowość odbioru - komunikowwanie skierowane do licznej, zróżnicowanej publiczności, ma charakter impersonalny - nieosobowy. Publiczność cechuje anonimowość, nie ma możliwości zasygnalizowania reakcji. Komunikowanie masowe nie jest skierowane do konkretnego człowieka, próbuje odnaleźć uniwersalny komunikat czytelny dla jak największej liczby odbiorców
Typy (style) komunikowania masowego: paternalistyczne podejście do odbiorców - nadawca przewodnikiem i wychowawcą publiczności, nie rozróżnia się odmienności wśród odbiorców, ludzie masą, do której kieruje się komunikat, poucza się i steruje.


(…)

… jest wzmożony kiedy przekaz medialny jest zgodny z postawami propagowanymi przeze mnie, a co więcej z osobami wiele znaczącymi w moim życiu. /pomijają kontekst społeczny/. Teorie socjologiczne - opierają sie na założeniu, że sposób reagowania na przekaz oraz efekty reagowania uwarunkowane są czynnikami społecznymi i demograficznymi, tj wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, pozycja społeczna, różnice środowiskowe. Zmiana tych czynników wywołuje zmiane w korzystaniu z przekazów medialnych. Silny wpływ na precepcję treści medialnych mają relacje interpersonalne w ramach grupy pierwotnej (rodzina, grupy rówieśnicze, koleżenśkie, sąsiedzkie).
Liderzy (przywódcy) opinii - w szerszyn kontekście społecznym rolę tę przejmują osoby zaangażowane w sprawy publiczne, aktywne, cieszące się autorytetem. Reprezentowany…
… nadawców i potrzeb odbiorców
- analiza funkcjonalna - koncentruje się na sprzężeniu funkcji nadawcy z oczekiwaniami odbiorcy. Rola mediów jest uwarunkowana potrzebami odbiorców.
- potrzebę wypełniania wolnego czasu wg badań zaspokajają 1.tv; 2. prasa; 3. książki; 4. kino;5.radio
- nadawca musi się liczyć z tym, że jego przekaz zostanie odrzucony lub zignorowany
elementy analizy funkcjonalnej:
- tranzakcje…
…, a także pełnienia ról w społeczeństwie. Proces ten trwa przez całe życie. Największy jest w okresie dzieciństwa i młodości - jest to tzw. socjalizacja pierwotna, w okresie dorosłości mówimy o socjalizacji wtórnej.
- podstawowa kategorią analizy tej teorii jest pojęcie korzystania ze środków masowego komunikowania. Socjalizacja może być rozważana w 4 płaszczyznach: 1. ilość czasu poświęcanego na odbieranie…
… czynniki społeczne:
teoria małych grup - opiera sie na założeniu, że odbiorca wybiera ten lub inny program w zależności od przynależności do grup pierwotnych (które kształtują stosunki do poszczególnych mediów oraz do treści przez nie lansowanych). To, co zdobędziemy - potwierdzamy to, czego nas nauczono. Wzorujemy się na grupie - schemat rodziny i szukamy potwierdzenia swoich sądów
teoria dwustopniowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz