Nauka o komunikowaniu

note /search

Modele komunikacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 12551

Definicja modelu W metodologii nauk społecznych jest utożsamiany z pewnym wzorcem bądź ideałem jakiegoś stanu Model - słowne lub graficzne przedstawienie procesu komunikowania w sposób uproszczony i zwykle mało sformalizowany. Modele są teoretyczną, hipotetyczną konstrukcją myślową, w której u...

Nauka o komunikowaniu- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1365

KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE TO PROCES porozumiewania się Nieadekwatność i brak logiki takiego ujęcia można wykazać zadając pytanie kontrolne: Czy komunikacja, w wyniku której nie powstaje porozumienie, przestaje być komunikacją? Odpowiedź – oczywiście nie. KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE TO PROCES porozu...

Nauka o komunikowaniu- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2100

Determinizm technologiczny Marshall McLuhan- Zmiany w typie komunikacji kształtują ludzką egzystencję, prowadzą do przekształceń kulturowych Instytucje kulturalne są wydłużonymi cieniami ludzkich wynalazków Każda nowa forma innowacji w mediach poszerza jakieś zdolności człowieka (oko – książka, stop...

Nauka o komunikowaniu- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Prototypowe teksty języka potocznego powstają w warunkach spontanicznej komunikacji face-to-face, między interlokutorami o względnie dużym stopniu zażyłości Są to teksty właściwe dla nieoficjalnych kontaktów rodzinno-domowych, towarzyskich o tematyce nieograniczonej i twórczym charakterze. Teksty...

Nauka o komunikowaniu- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Grupy kulturowe są elementami składowymi subkultur Są interakcyjnymi grupami przyjaciół, zespołami roboczymi, grupami studenckimi, klikami itd., w których tworzone są dyskursy. Charakteryzuje je duży stopień wolności, czasowa niestabilność i przestrzenne ograniczenia. Stanowią - w odniesieniu d...

Nauka o komunikowaniu- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Sytuacja komunikacyjna – konfiguracja wyobrażeniowa, która powstaje w umyśle odbiorcy w wyniku interpretacji komunikatu na podstawie elementów realnej rzeczywistości oraz rzeczywistości wirtualnej, zmagazynowanej w jego pamięci operacyjnej. Można więc mówić o pewnym syndromie komunikatywności, który...

Nauka o komunikowaniu- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Teoria implikatur nie jest możliwa do realizacji bez stworzenia o wiele szerszej od niej teorii interpretacji normatywnej. Jeśli przyjmiemy tezę, że formalna część komunikatu tylko w sposób konwencjonalny (typowy dla danego języka) wskazuje w sposób niepełny na sytuację przedstawioną, a człowiek odb...

Nauka o komunikowaniu- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

Paradygmat XX wieczny, wywodzący się z teorii nauki Karla Poppera. Zadaniem nauki w tym paradygmacie jest szukanie faktów falsyfikujących hipotezę, a nie ją potwierdzających. Postawiona hipoteza obowiązuje zatem tak długo, póki nie znajdzie się faktów z nią sprzecznych, wówczas należy taką hipote...

Zagadnienia do egzaminu - nauka o komunikowaniu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6251

KOMUNIKOWANIE - PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE etymologia słowa komunikowanie komunikowanie, komunikowanie się, komunikacja - zakresy terminów definicja i cechy komunikowania (symboliczność, społeczny charakter ……) znaki i ich podział (konwencjonalne - symbole, ikony, niekonwencjonalne - symp...

Wykład - Teoria masowego komunikowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

NAUKA O KOMUNIKOWANIU Nauka o komunikowaniu, aby mogła powstać jak każda nauka, musi spełniać 3 warunki: musi zaistnieć przedmiot badań (w obiektywnej rzeczywistości muszą zaistnieć zjawiska i procesy, którym na pewnym etapie rozwoju towarzyszy refleksja naukowa) utworzenie metod i technik badawcz...