Zagadnienia do egzaminu - nauka o komunikowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6251
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - nauka o komunikowaniu - strona 1 Zagadnienia do egzaminu - nauka o komunikowaniu - strona 2

Fragment notatki:


KOMUNIKOWANIE - PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
etymologia słowa komunikowanie
komunikowanie, komunikowanie się, komunikacja - zakresy terminów
definicja i cechy komunikowania (symboliczność, społeczny charakter ……) znaki i ich podział
(konwencjonalne - symbole, ikony, niekonwencjonalne - symptomy), kody, języki, ppodstawowy schemat komunikowania: nadawca-przekaz-odbiorca
stałe elementy procesu komunikowania: uczestnicy, komunikat, kanał, środki komunikowania (wyrażania, rejestracji, transmisji), sprzężenie zwrotne, kontekst, szum komunikacyjny
kompetencja komunikacyjna i jej składniki
proces kodowania i dekodowania; rodzaje dekodowania
typy i rodzaje komunikowania: bezpośrednie i pośrednie, werbalne i niewerbalne (rodzaje aktów komunikowania, kinezyka, proksemika, funkcje), formalne i nieformalne, symetryczne i niesymetryczne, interpersonalne i masowe (cechy ogólne, cechy nadawcy, przekazu i odbiorcy), piramida D. McQuaila - poziomy komunikowania
MODELE KOMUNIKOWANIA
definicja i rodzaje modeli procesu komunikowania
model wszechmocy propagandy (determinanty skuteczności przekazu propagandowego)
model przekazu sygnałów/teorii informacji/(czym uwarunkowana jest wierność przekazu; szum, entropia i redundancja)
model perswazji (struktura i mechanizm działania)
model topologiczny (rola gate-keepera)
model socjologiczny (wpływ grup pierwotnych i wtórnych, konformizm)
model wspólnoty doświadczeń, kodowanie i dekodowanie wiadomości w komunikowaniu interpersonalnym i masowym
model dwu- i wielostopniowego przepływu informacji (cechy i funkcje przywódców opinii, rola i wpływ komunikowania interpersonalnego na komunikowanie masowe, dyfuzja informacji)
model selekcji (rola zawodowego komunikatora)
model analityczny (czynniki determinujące selektywność nadawczą i odbiorczą)
oraz: model społeczno - kulturowy, trójkąt Newcomba, falowy, rytualny, recepcji, rozgłosu.
FUNKCJE KOMUNIKOWANIA I MEDIÓW MASOWYCH
pojęcie funkcji i założenia analizy funkcjonalnej
wybrane typologie funkcji komunikowania:
funkcje w ujęciu F. Dance'a: tworzenie satysfakcjonujących więzi społecznych, funkcja regulacyjna, samodoskonalenie się człowieka
funkcje wg R. Aldag'a i T. Stearnsa: informacyjna, motywacyjna, kontrolna i emotywna
funkcje komunikowania wg H. Lasswella: obserwacja, korelacja, przekaz międzypokoleniowy
funkcje i dysfunkcje komunikowania na przykładzie typologii P. Lazarsfelda i R. Mertona
funkcje mediów i komunikowania masowego wg Ch. Wrighta, I. Tetelowskiej, UNESCO, D. McQuaila


(…)

…: tradycyjne - np. teoria wszechmocy propagandy i nowsze - np. teoria dysonansu poznawczego, teoria współorientacji, teoria przystawania
teorie socjologiczne - np. model kategorii społecznych
socjalizujący wpływ mediów: teoria stereotypów, teoria modelowania, teoria gry, media a agresja - teorie hamowania agresji (np. katharsis) i teorie stymulacji agresji (np. społecznego uczenia agresji)
podejście „wykorzystania i satysfakcji”
teoria kultywacji
skutki oddziaływania mediów w płaszczyźnie:
poznawczej: definiowanie rzeczywistości i konstruowanie znaczeń, teoria luki informacyjnej, hipoteza wyznaczania porządku dziennego (agenda setting)
emocjonalnej: desensytyzacja, stany lękowe, poczucie wyobcowania
behawioralnej: aktywizacja i dezaktywizacja
DOKTRYNY KOMUNIKOWANIA
pojęcie doktryny komunikowania
typologie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz