Medioznawstwo I semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3332
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Medioznawstwo I semestr - strona 1 Medioznawstwo I semestr - strona 2 Medioznawstwo I semestr - strona 3

Fragment notatki:


Medioznawstwo dr Rafał Maciąg rok akademicki 2011/201 2 I semestr 08.05.2012r. [teoria mediów a teoria społeczna, tabela, pamiętać !; sztuczna]
Trzy podstawowe tezy Mc Luhana (Lister, 2009) Teza przedłużeń (technologia przedłużeniem człowieka)
Teza środowiskowa (media „są natura”)
Teza przeciwko treści (społeczeństwa są kształtowane przez natrę mediów, nie ich treść)
Młodszym przedstawicielem tej szkoły, który kontynuuje prace McLuhana, jego tłumacz i sekretarz Derrick de Kerckhove przesunął obszar zainteresowań w dziedzinę, przed którą ML się zatrzymał: nowe media i Internet („Powłoka kultury, odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości” 1995, „Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego” 1997)
Obecnie nie mamy do czynienia z wymianą czy dominacją pewnych technologii komunikowania się, nie można też mówić o wzajemnych wypieraniu się, raczej w ich konsolidacją w jedną, wszechogarniającą sieć, a Internet staje się raczej metamedium , stając się miejscem, środowiskiem dla wielu typów mediów.
[] Determinizm technologiczny mediów (przed nowymi mediami, MQ 2005) Technologia komunikacyjna jest fundamentalna dla społeczeństwa
Każda technologia zbliża się do określonych form komunikacji, przekazów i sposobów komunikowania się
Sekwencja wynalazku i zastosowania w technologii komunikacyjnej wywiera wpływ na zmianę społeczną
Rewolucje komunikacyjne prowadzą do rewolucji społecznych
Determinizm technologiczny a nowe media: idea Di ltheowskiego konfliktu natury i  kultury i triada: nauka, kultura i technika, pojęcie przyczynowości (teleologicznej, liniowej i nieliniowe) od determinizmu miękkiego do twardego, sprawczość poza-ludzka (np. Bruno Latour (!) i jego teoria autora-sieci, np. Czy wirus HIV jest konstrukcją tekstualną?), automaty (Pascal, Leibniz, Babbage) nowe automaty: fabryki i maszyny, sztuczna inteligencja (AI) i życie nieożywione ( Alife ), cybernetyka i teoria cyberkultury, obwody Gillesa Deleuze'a, „królestwo maszyn” Deleuze'a i Guattariego ( Anti-Oedipus: copitalism and schizoph renia , 19720
[„Wprowadzenie do nowych mediów”, wykład problematyki, 5 brytyjskich autorów
„Teoria aktora sieci” - autorstwo: Bruno
Społeczne istnienie nauki: Determinizm: podział, klasyczny i „nowy”, nowe media silnie uwikłane]
7. Społeczeństwo informacyjne Termin „społeczeństwa informacyjne” powstał w Japonii w latach 60. XX wieku, do Europy dotarło za pośrednictwem dwóch ekspertów: Simona Norę i Alaina Minca i ich raportowi przedłożonemu prezydentowi Francji w 1978 roku. Za jego przodka uważa się także pojęcie Daniela Bella: społeczeństwo postindustrialne (

(…)

… społeczne - lęki, zagrożenie dobra dzieci i innych wrażliwych grup, zachęty do zachowań przestępczych czy antyspołecznych; szkody jednostkowe - specjalne przypadki katalizowania sytuacji agresji, samobójstw itp.)
Wybrane fakty historyczne
Pierwsze media były drukowane, ich dotyczyły opinie myślicieli liberalnych takich jak John Stuart Mill (1806, 1873) czy Alexis de Tocqueville (1805-1859, autor m.in. O demokracji w Ameryce, 1835-40).
Pojecie prasy jako „czwartej władzy” pochodzi z XVIIIw., jego autorem jest Edmund Burke, który wymienił ja jako władzę równą władzy trzech stanów politycznych królestwa brytyjskiego: lordów, Kościoła i gmin, która wynikała z jej mocy dawania i odbierania rozgłosu oraz pojemności informacyjnej. Jej najważniejsza wolność miała polegać na swobodzie prezentowania i komentowania działań rządu.
Wolność prasy była hasłem wypisanym na sztandarach wszystkich rewolucji po XVIII wieku.
[John Stuart Mill, O wolności - 1869, McQuail, 2005]
Ale szczególnie zła strona zmuszania opinii publicznej do milczenia jest to, ze ograbia ono cały rodzaj ludzki; zarówno przyszłe pokolenia, jak współczesnych, a tych, których nie godzą się z dana opinia, bardziej jeszcze niż tych, którzy ja głoszą…
… prywatności = problem)
Odpolitycznienie
(Nie ma nic o bezpieczeństwie, ale pojawia się jako nowy temat: jednostek, systemów, państw; trzeba myśleć od nowa: prawo, ideologie, procedury).
[/nastawienia nt. teorii społecznej opisujące różnego typu aspekty związane z mediami]
Teoria, marksizm, funkcjonalizm, teoria krytyczna, konstruktywizm społeczny, determinizm echnologiczny, społeczeństwo informacyjne…
… ekonomiczny istnieje obok kapitału kulturowego).
Pozostaje kwestia jakości, ponieważ kultura medialna jest zwykle mało wymagająca, ograniczona tematycznie i konformistyczna, a nawet tendencyjna, antyintelektualna, komercyjna. Pozostaje także kwestia „nierówności semiotycznej” i dyskryminacji. Pytanie o „jakość” pozostaje aktualne (kreatywność, poziom zadowolenia, sukces rynkowy?).
[] Debata na temat kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz