Wprowadzenie do ekonomiki mediów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomiki mediów-opracowanie - strona 1 Wprowadzenie do ekonomiki mediów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO EKONOMIKI MEDIÓW
Przesłanki rozwoju zainteresowań:
transformacja systemu mediów w wyniku rozwoju nowych technik komunikowania;
segmentacja audytoriów;
globalny charakter komunikowania;
przemiany społeczne i cywilizacyjne;
kryzys starych mediów, sposobu kierowania nimi i organizowania ich →restrukturyzacja;
konwergencja (granice między mediami zacierają się, all-in-one);
od społeczeństwa przemysłowego do społ. wiedzy →wzrost znaczenia komunikowania;
mediamorfoza - złożony proces oddziaływania i dostosowywania się subiektywnych potrzeb odbiorców, konsumentów i klientów mediów, istniejącej struktury politycznej i jej zdolności adaptatywnej, stanu konkurencji oraz innowacji społecznych i technologicznych, ze szczególnym naciskiem na technologię cyfrową.
Jak badano ekonomikę mediów w krajach kapitalistycznych?
Reklama. Tygodnik Advertising Age, prace Fergusona poświęcone rynkowi reklamowemu prasy codziennej, Simon - ekonomika reklamy. Przełom nastąpił w latach 80. D.M. Reekie
Subsydia - rządowe programy pomocy i interwencje w sektorze mass mediów; Prawna i techniczna regulacja w telekomunikacji.
Przeciwdziałanie powstawaniu monopoli medialnych.
Tworzenie zabezpieczenia informacyjnego dla procesu rządzenia państwem.
Warunki dla politycznej debaty.
Polityka ekonomiczna wobec mediów obejmuje: podatki, obniżone opłaty pocztowe, specjalne taryfy komunikacyjne, obniżone opłaty transportowe przy przewozie koleją, wspieranie edukacji dziennikarzy, programy finansowej pomocy dla prasy mniejszościowej, kredyty na warunkach preferencyjnych dla nowych przedsięwzięć, rządowe ogłoszenia, wsparcie dla agencji informacyjnych.
Sytuacje kryzysowe. Perspektywy badawcze:
I. Postrzeganie ogólne, analizowanie mediów w kategoriach teorii ekonomii politycznej→badania na poziomie meta-teoretycznym, np. Contribution to a Political Economy of Mass Communication N. Graham. Media w szerokiej perspektywie historii I społeczeństwa. Analiza podstawowych relacji między produkcją, podziałem i konsumpcją w sferze komunikowania, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Media, Culture and Society.
zmiany społeczne i polityczne:
siły i mechanizmy przekształceń
społeczeństwo informacyjne
restrukturyzacja społeczna
filozofia wartości:
system wartości a wybór ekonomiczny
jakość demokracji
ekologia mediów (zawartość/technika)
sfera publiczna mediów
praktyka - komunikowanie to oparty na wspólnych normach i symbolach alternatywny model życia społecznego, którego zasadą powinna być otwartość


(…)

… dla agencji informacyjnych.
Sytuacje kryzysowe. Perspektywy badawcze:
I. Postrzeganie ogólne, analizowanie mediów w kategoriach teorii ekonomii politycznej→badania na poziomie meta-teoretycznym, np. Contribution to a Political Economy of Mass Communication N. Graham. Media w szerokiej perspektywie historii I społeczeństwa. Analiza podstawowych relacji między produkcją, podziałem i konsumpcją w sferze…
…, organizacjami medialnymi, jednostkami medialnymi. Opracowania praktyczne związane z zakładaniem nowych przedsięwzięć itp.
Poziom analiz cząstkowych - analiza poszczególnych branż w sektorze mediów.
Poziom sektora mediów jako całości - zagadnienia równowagi w sektorze mediów oraz tendencje rozwojowe.
Poziom makroanaliz - podejście całościowe, bliskie ekonomii politycznej komunikowania.
Ekonomika mediów wg P…
… się zazwyczaj wybranymi dziedzinami lub aspektami procesu gospodarowania.
Ekonomika mediów zajmuje się rozpatrywaniem, zarówno w sensie teoretycznym - przez pryzmat praw ekonomicznych, jak też opisowym - poprzez obserwację przebiegu realnych procesów, prawidłowości w obszarze działania mediów. Prawidłowości te mogą mieć w pewnym stopniu charakter autonomiczny, a więc nie muszą występować w innych sferach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz