Sfera publiczna

note /search

Sfera publiczna - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833

Sfera publiczna Jürgen Habermas W XVII i XVIII wieku rodzą się przestrzenie o statusie...

Istota negocjacji w sferze publicznej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zakres stosowania negocjacji w sferze...

Rola państwa - prezentacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

paternalizmu” państwowego, Zasada ekonomizacji sfery publicznej, Zasada samorządności i decentralizacji, Zasada...

Uspołecznienie - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

się od tego co nazywamy wspólnotą, mimo że oba tworzą to, co nazywamy sferą publiczną. Wspólnotę od społeczeństwa odróżnia...

Prywatyzacja usług komunalnych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

fizycznych lub prawnych. Transfer uprawnień do działalności w sferze publicznej wiąże się z przepływem praw...