Sfera publiczna w nowej przetrzeni medalnej i geograficznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sfera publiczna w nowej przetrzeni medalnej i geograficznej - strona 1 Sfera publiczna w nowej przetrzeni medalnej i geograficznej - strona 2

Fragment notatki:


4.10.2011 MEDIA W ŚWIECIE
1.SFERA PUBLICZNA W NOWEJ PRZETRZENI MEDALNEJ I GEOGRAFICZNEJ
wszechobecność komunikacji; Manuel Castells: istnienie obok siebie trzech form komunikacji, które się uzupełniają i między którymi dochodzi do licznych interakcji: komunikacja interpersonalna, masowa oraz masowo-jednostkowa (mass-self communication) czyli sami decydujemy o charakterze naszych odbiorców, a jednocześnie mamy dostęp do całego świata np. youtube.
Media i sfera publiczna - autorem tej koncepcji jest: Habermass:
to dziedzina życia społecznego, gdzie zachodzi taka wymiana informacji i poglądów związanych z interesem publicznym, że opinia publiczna kształtuje się jako siła polityczna. Najważniejszymi instytucjami są media (masowe).
Dla niego sfera publiczna to SIEĆ - „NETWORK”.
Procesy komunikowania wewnątrz sieci podlegają praktykom „filtrowania i syntetyzowania”.
Sfera publiczna nie służy tylko do uwidaczniania i identyfikowania problemów społecznych, jej zadaniem jest owe problemy tematycznie porządkować i przedstawić możliwe rozwiązania.
EROZJA SFERY PUBLICZNEJ: z debaty publicznej wykrusza się racjonalne uzasadnianie
na prezentowany w mediach wizerunek polityki składają się wydarzenia i wypowiedzi wykreowane przez profesjonalistów PR
pogarszająca się jakość dziennikarstwa; zamazywanie się granicy pomiędzy faktem i fikcją; informacją i rozrywką
Robert McChesney (1999): coraz więcej czasu i pieniędzy poświęcamy na konsumowanie usług medialnych, jednocześnie nasz udział w wyborach jest coraz mniejszy.
DEMOKRACJA MEDIALNA? KOLONIZACJA POLITYKI PRZEZ MEDIA
Thomas Meyer: - Media generują rzeczywistość polityczną, która przystosowana jest do ich potrzeb i logiki działania. - Podstawowe zasady i reguły funkcjonowania systemu medialnego dominują dziś nad sferą polityki i to system polityczny dostosowuj się do logiki działania mediów, nie odwrotnie. TRANSFORMACJA SYSTEMÓW MEDIALLNYCH
Manuel Castells (2009)
pogłębiająca się komercjalizacja mediów we wszystkich częściach świata,
globalizacja i koncentracja przemysłu medialnego za pośrednictwem konglomeracji i sieciowania
segmentacja i dywersyfikacji rynków medialnych,
formacja grup multimedialnych,
rosnąca konwergencja biznesowa pomiędzy korporacjami medialnymi, operatorami telekomunikacyjnymi, firmami komputerowymi i internetowymi.
NOWA PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA, GLOBALIZACJA
Ronald Robertson (1985) - odnosi się do kompresji (kurczenia) świata w następstwie rozwoju środków komunikacji i komunikowania, oraz intensyfikacji poczucia jedności świata jako całości.

(…)

… w następstwie rozwoju środków komunikacji i komunikowania, oraz intensyfikacji poczucia jedności świata jako całości. <3
TRZY POZIOMY GLOBALIZACJI
Ryszard Kapuściński
OFICJALNY: czyli swobodny przepływ kapitału, informacji, dostęp do wolnych rynków, komunikacja, ponadnarodowe firmy i korporacje, kultura masowa, masowe towary, masowa konsumpcja.
DEZINTEGRUJĄCY: globalizacja świata podziemnego, przestępczego, mafii, narkotyków, masowego handlu bronią, prania brudnych pieniędzy, unikania płacenia podatków, oszustw finansowych. SPOŁECZNY, OBYWATELSKI: instytucje społeczeństwa obywatelskiego, międzynarodowe organizacje pozarządowe, fundacje, ruchy, organizacje religijne.
PRZESTRZENIE MEDIALNE:
transnacjonalizacja struktur, procesów medialnych, zawartości mediów,
Joseph Straubharr: rynki geokulturowe
Unia Europejska
Ameryka Łacińska związana z rynkami europejskimi
rynek frankofoński łączący Francję z byłymi koloniami
rynek chiński
rynek hinduski
rynek południowoazjatycki
ZDERZENIE CYWILIZACJI
Samuel Huntington: to kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtuje wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej wojnie.
cywilizacje: świat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz