Środki masowego przekazu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki masowego przekazu - strona 1 Środki masowego przekazu - strona 2

Fragment notatki:


Środki masowego przekazu odgrywają fundamentalną role w nowoczesnym społeczeństwie. Środki masowego przekazu to: gazety, czasopisma, telewizja, radio, kino, nagrania wideo, płyty CD i inne- które docierają do szerokich rzesz odbiorców i wywierają znaczący wpływ na ich Zycie. Media nie tylko dostarczają rozrywki, ale przekazują i kształtują informacje, którymi kierujemy się w naszym codziennym życiu.
Do najważniejszych pierwszych środków przekazu należą gazety i czasopisma. Wciąż zachowują wysoka pozycje, jednak stopniowo zastępują je TV i Internet. Telewizja - najważniejsze osiągniecie ostatniego półwiecza. W większości krajów telewizja była od początku kontrolowana prze państwo. Transmisje satelitarne i Siecie kablowe zasadniczo zmieniają charakter telewizji. Telewizje publiczne tracą cześć widowni na rzecz coraz większej liczby kanałów komercyjnych, a państwu coraz trudniej kontrolować zawartość programowa. Media wg InnisaMcLuhana : media oddziałują na społeczeństwo nie tyle przez to co przekazują, ile jak to przekazują. Jak to określił McLuhan - środek przekazu jest przekazem. Np. wpływ telewizji na zachowania i postawy wynika z tego ze bardzo rożni się ona od innych mediów jak gazety i książki. Media wg Habermasa : rola mediów polega na tworzeniu „sfery publicznej”- obszaru w którym znajduje się wyraz opinia publiczna i toczy się publiczna debata Media wg Baudrillarda: na jego teorie Duzy wpływ wywarły poglądy McLuhana, jego zdaniem nowe media a szczególnie telewizja faktycznie zmieniają nasze doświadczenia „rzeczywistości” Media wg Thompsona : uważa ze środki masowego przekazu stworzyły nowa forma interakcji która jest znacznie bardziej ograniczona wąska i jednostronna niż codzienna interakcja społeczna. Dziedzina telekomunikacji : przekazywanie informacji za pomocą mediów elektronicznych tekstu, dźwięku i obrazu na odległość. Techniki cyfrowe tworzą podstawę funkcjonowania multimediów - kilku różnych form medialnych połączonych w jedna całość - i mediów interaktywnych, pozwalających odbiorcom czynnie uczestniczyć w tym co widza i słyszą. Najdynamiczniej rozwijającą się dziedzina mediów jest dziś telefonia komórkowa. Internet : umożliwia nawiązywanie łączności i interakcji na niespotykana dotąd skale. Internet stwarza fascynujące możliwości, ale pojawiają się tez obawy, ze okaże się szkodliwy dla relacji i społeczności ludzkich, prowadząc do izolacji i animowości. Globalizacja przemysłu medialnego : na proces globalizacji złożyło się kilka czynników:- następuje coraz większa koncentracja własności mediów w rekach wielkich koncernów- media prywatne wypierają z rynku media publiczne- działalność koncernów medialnych wykracza poza granice poszczególnych krajów- oferta koncernów medialnych różnicuje się- w przemyśle medialnym coraz częściej dochodzi do fuzjiCały światowy przemysł medialny jest rekach garstki wielonarodowych korporacji. Krytycy martwią się ze skupienie potęgi mediów w rekach kilku koncernów i osób zagraża demokracji. Nasze poczucie życia we wspólnym świecie bierze się po części z międzynarodowego zasięgu środków przekazu.

(…)

… uczestnicząca, która może być bardziej przydatna, jeżeli badacz wychodzi z podejścia etnometodologicznego.
Rodzaje badań:
metoda badań dokumentów,metoda badań dokumentów osobistych, analiza treści , obserwacja, eksperyment, socjometria, wywiad: wywiad kwestionariuszowy,ankieta,,wywiad swobodny,wywiad biograficzny

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz