Wpływ mediów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ mediów - wykład - strona 1 Wpływ mediów - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład V 18 III 2005 Wykład VI - 1 IV 2005 Wśród wpływu mediów możemy wyróżnić:
wpływ na jednostkę;
wpływ na społeczeństwo, na grupy społeczne (np. media mogą mieć wpływ na wzrost przestepczości wśród społ poprzez kopiowanie zachowań zaczerpniętych z mediów).
O wpływaniu mediów decyduja trzy czynniki:
perswazyjne
informacujne
autorytetu nadawcy.
Media nie posiadają formalnej władzy nad ludźmi, stąd mogłoby sie wydawać, że wpływają na nas jedynie poprzez perswazję czy informację. W rzeczywistości jednak, kiedy nadawcą komunikatu jest autorytet, siła oddziaływania nie zależy wtedy od perswazji i informacji (np. w komunikacie „Pali się” odziaływanie jest uzależnione od informacji, zaś w komunikacie „Baczność” od autorytetu dowódcy wydającego rozkaz).
Współczesnie postrzegamy media jako środek edukacji społeczeństwa, pierwotny pogląd traktował media jedynie jako źródło informacji.
Badania nad skutkiem odziaływania mediów na społeczeństwo rozpoczęły się od momentu propagandy hitlerowskiej i stalinowskiej. Aktualnie do mediów oddziaływanie mediów postrzega się zarówno jako szansę, jak i zagrożenie. Przegląd teorii i kierunków badań odpowiadających na pytanie o wpływ mediów: teorie klasyczne odziaływania środków społecznego przekazu: cecha wspólna - oparte o model behawiorystów (każdy bodziec wywołuje określoną reakcję). Akcent położony na nadawcę przekazu (psychologia - Watson).
Przedmiotem badań t.kl. jest pytanie: „jak media działają na ludzi, jak ich kształtują, jaka jest efektywność wpływania mediów?” Kategorie teorii klasycznych: psychologiczn e - efektywność oddziaływania mediów łączą z określonymi stanami poznawczymi i emocjonalnymi odbiorców uwarunkowan e - środki masowego przekazu nakładając się na stany emocjonalne odbiorców w sposób automatyczny wywołują zamierzone z góry reakcje odbiorców. Kategoria ta odnosi się głównie do przekazów propagandawych, w których lansowane treści zostają skojarzone z określonymi stanami emocjonalnymi, z lękiem, sympatią, nienawiścią. /Rzeczywiście jednakże człowiek reaguje na bodźce nie tylko na zasadzie wrodzonych instynktów, ale także poprzez zachowania nabyte w czasie edukacji i wychowania. Reakcja na propagandę zależy więc od czynników wrodzonych i nabytych./ dysonansu poznawczego - rozbieżność postaw wewnętrznie aprobwanych przez odbiorcę oraz opinii sugerowanych przez media. Dysonans powoduje, że odbiorca unika treści sprzecznych z jego nastawieniem, z wewnętrznie przyjętym światopoglądem. Tzw. filtr świadomości jest przyczyną porażki medialnego nadawcy, selekcji i percepcji treści, nie dopuszczenia innego punktu widzenia. Łatwiej więc jest wpływać na ludzi bez konkretnych, ugruntowanych poglądów.

(…)

… jednakże człowiek reaguje na bodźce nie tylko na zasadzie wrodzonych instynktów, ale także poprzez zachowania nabyte w czasie edukacji i wychowania. Reakcja na propagandę zależy więc od czynników wrodzonych i nabytych./
dysonansu poznawczego - rozbieżność postaw wewnętrznie aprobwanych przez odbiorcę oraz opinii sugerowanych przez media. Dysonans powoduje, że odbiorca unika treści sprzecznych z jego nastawieniem…
… kiedy przekaz medialny jest zgodny z postawami propagowanymi przeze mnie, a co więcej z osobami wiele znaczącymi w moim życiu. /pomijają kontekst społeczny/. Teorie socjologiczne - opierają sie na założeniu, że sposób reagowania na przekaz oraz efekty reagowania uwarunkowane są czynnikami społecznymi i demograficznymi, tj wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, pozycja społeczna, różnice środowiskowe. Zmiana tych czynników wywołuje zmiane w korzystaniu z przekazów medialnych. Silny wpływ na precepcję treści medialnych mają relacje interpersonalne w ramach grupy pierwotnej (rodzina, grupy rówieśnicze, koleżenśkie, sąsiedzkie).
Liderzy (przywódcy) opinii - w szerszyn kontekście społecznym rolę tę przejmują osoby zaangażowane w sprawy publiczne, aktywne, cieszące się autorytetem. Reprezentowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz