Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4263
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego  - strona 1

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne z teorii komunikowania masowego
Komunikowanie: Istota, typy
Środki komunikowania (media): ogólna charakterystyka
Znaki i kody: ogólna charakterystyka
Co to jest dyskurs
Ogólny model komunikowania
Kryteria oceny ważności aktu komunikowania
Kompetencja komunikacyjna: elementy składowe
Kompetencja ograniczona i rozbudowana: cechy różnicujące
Cechy kobiecego i męskiego stylu komunikowania
Typy instytucji nadawczych (mechanizmy regulacji, orientacja nadawcy)
Cechy instytucji nadawczych: ogólna charakterystyka
Przekazy masowe: ogólna charakterystyka
Typy zbiorowości odbiorczych
Psychologiczne i społeczne aspekty relacji przekaz - odbiorca
Czynniki determinujące rozwój mediów masowych
Cykl rozwojowy komunikowania masowego: stadia elitarne i masowe
Cykl rozwojowy komunikowania masowego: stadia specjalizacji i multimedialne
Funkcje komunikowania masowego: najważniejsze typologie
Rola i zadania mediów masowych w warunkach demokracji liberalnej
Media masowe jako instrument marketingu politycznego
Relacjonowanie kampanii wyborczych przez media
Media masowe w sytuacjach kryzysowych: ogólna charakterystyka
Komunikowanie masowe w gospodarce rynkowej: podstawowe zależności
Rynek mediów masowych: struktura własności, charakter oferty
Funkcjonowanie rynku mediów masowych: ogólna charakterystyka
Reklama jako forma komunikowania
Doktryny medialne: doktryna autorytarna
Doktryny medialne: doktryna liberalne
Doktryny medialne: doktryna odpowiedzialności społecznej
Media masowe a stosunki władzy: teoria hegemonii
Koncepcja służby publicznej (misji społecznej) mediów publicznych
Uwarunkowania działalności instytucji nadawczej: ogólna charakterystyka
Cele polityki informacyjnej mediów masowych: ogólna charakterystyka
Kryteria selekcji informacji: czynniki określające wartość informacji
Organizacja pracy redakcyjnej
Kategorie znaków
Kategorie znaczeń
Konstruowanie przekazów masowych: ogólna charakterystyka
Wyznaczniki realizmu świata przedstawionego w mediach masowych
Przekazy masowe jako nośniki znaczeń mitycznych: ogólna charakterystyka
Obiektywizm jako element dziennikarskiego dyskursu
Konstrukcja dziennikarskich informacji
Informacja dziennikarska jako formuła mityczna
Świat przedstawiony w mediach: stereotypy płciowe i struktura społeczna
Dwustopniowy przepływ informacji i idei
Dyfuzja informacji
Zjawisko „spirali milczenia”: ogólna charakterystyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz