Prasoznawstwo - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 8925
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasoznawstwo - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Prasoznawstwo
WYKŁADY
I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne
Przedmiot nauki:
- historycznie
- socjologicznie
- ekonomicznie
- psychologicznie - wpływ
- politologicznie
Metody:
a) historyczna
b) konwencjonalna
c) analityczna
Erich Feldman
Publizistisch - może być rozpatrywana jako nauka o komunikowaniu. Komunikowanie można najlepiej określić jako proces rozpowszechniania i odbioru sensownych informacji, wymagań i treści kulturowych między jednostkami i grupami w ramach ich wzajemnych odniesień. Przez komunikowanie masowe rozumie się dzisiaj przekazywanie wiadomości informujących, normujących lub oddziałujących dowolnej anonimowej grupie odbiorców żyjących ze sobą bez duchowych i społecznych związków, a także niepozostających w stosunku bezpośrednim do komunikującego.
Wiadomość informująca, charakter normujący - tworzenie reguł rozumienia
Wilbur Schramm
Journalism - dziennikarstwo dzieli z psychologiem, socjologiem i antropologiem odpowiedzialność za badanie rozległych problemów procesu komunikowania, ale dziennikarstwo ma również swoisty i podstawowy obowiązek badania komunikowania masowego. Odpowiedzialnością tą w małym stopniu dzieli się z nim przedstawiciel nauk politycznych, ekonomista, socjolog instytucji.
Dziennikarstwo ma szczególny obowiązek badać:
1) masowe komunikowanie jako instytucję społeczną, jej organizację, jej społeczną kontrolę, miejsce i funkcje pełnione w społeczeństwie kulturowe, jej kręgi odbiorców i zadania
2) warunki skuteczności działania, dobór kanałów, naturę komunikatów, dobieranie się kręgów odbiorczych, problem przekazu sensu i związku struktury grupy z jej predyspozycjami do skutków komunikowania
3) naturę i dane dotyczące skutków - czyli co komunikowanie masowe czyni z życiem jednostki, jak przyczynia się do zmiany społecznej lub braku tej zmiany.
Interdyscyplinarność
Harold Lasswell - pentada Lasswella, stworzona przez kwi...
1) kto mówi?
2) co mówi?
3) do kogo?
4) jak?
5) z jakim skutkiem?
Mieczysław Kafel
Przedmiotem prasoznawstwa jest prasa, radio, telewizja i pewne obszary działalności filmowej. Przedmiot ten należy rozumieć w znaczeniu:
- naukowym (wytwór pracy dziennikarskiej)
- osobowym (ludzie mediów)
- terminologicznym (transmisja informacji)
Granice przedmiotu tej nauki muszą być wyraźnie określone, bo nie każda informacja i nie każde komunikowanie się jest przedmiotem prasoznawstwa. Czynnikami ograniczającymi ten przedmiot jest praca i twórczość dziennikarza.


(…)

…, prof. Hilarowicz
1952 - 53 absolwentów
Kraków 1946 - przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych - wydział dziennikarski, zdegradowanie do studium dziennikarskiego 3-letniego, Balicki
Poznań 1946 - katedra socjologii pod kierownictwem prof. Szczurkiewicza - lektorat zagadnień - lektorat zagadnień prasowych
- organizacja dziennika
- reklama prasowa
- grafika i technika drukarska
- agencje prasowe
- prawo…
… polityczne dysponenta
2) czynności pisarskie, dziennikarskie
3) czynności redakcyjne
4) czynności realizatorskie - wydawca, drukarz, kolporter
SOCJOLOGIA HISTORIA
P R A S O Z N A W S T W O
EKONOMIA PSYCHOLOGIA
Dyscypliny prasoznawstwa
1) teoria prasy z metodologią badań prasowych
2) teoria informacji (przesyłania sygnału)
3) polityka informacyjna
4) teoria i psychologia propagandy
5) teoria reklamy i marketingu
6) socjologia dziennikarstwa i socjologia prasy
7) teoria gatunków dziennikarskich
8) język dziennikarski wraz z erystyką i stylistyką dziennikarską
9) historia prasy
10) prawo prasowe i etyka zawodowa
11) systemy prasowe
12) analiza prasowa
Zeitungshole
Prasoznawstwo nie uczy dziennikarstwa, ale je wyjaśnia - M. Kafel
II. Ewolucja prasoznawstwa
Geneza nauki o prasie
Arystoteles „Retoryka”
XVII…

Sekcja dziennikarstwa:
- badanie opinii publicznej
- prawo prasowe
- historia prasy
- warsztat dziennikarski
- gatunki prasowe
- typografia
- techniki prasy
- ogólnohumanistyczne
1878 - Uniwersytet Columbia - Missouri Katedra Historii Prasy
1884 - kurs praktycznego dziennikarstwa
1908 - School of Journalism
Joseph Pulitzer - 1864 w USA
1912 - University of Columbia - szkoła dziennikarstwa
1917 - nagroda…
… moralnej” 1886
Socjologia prasy - Chicińska „Czytelnik i prasa”
Prawo prasowe - Lewi 1879
„Rozwój prawa pisanego i drukowanego słowa w Zachodniej Europie”
OKRES (3) 1896-1918
St. Czarnowski - historyk z wykształcenia, aktywny dziennikarz, redaktor i wydawca
- prasa powinna pełnić rolę trybuny społecznej.
Argumenty na rzecz upośledzonych warstw społecznych, ich obrona. Prasa powinna rozpowszechniać dorobek…
… uczenia - 1948, Carl Howlard - media, korzystając ze znanych sobie sposobów, uczą nas odbioru tego przekazu
- model kategorii społecznych - 1948, Paul Lazarsfeld
Jeśli nadawca pozna strukturę demograficzną audytorium medium, to pozna sposoby zachowania
- model dyfuzji - 1955, Lazarsfeld, Elinn Katz, W procesie przekazu informacji pojawia się element pośredni - przywódcy opinii - ok. 10% populacji - osoby…
… wywołanych - dane, które uzyskuje się po wprowadzeniu działań
1) otwarta / specjalistyczna dyskusja z czytelnikami
2) ankiety prasowe
3) badania czytelnictwa / telemetria - określenie grupy docelowej, struktury demograficznej
4) badanie zawartości prasy - kolegium redakcyjne
5) sondaże opinii publicznej
Metody sondaży:
1) metoda monograficzna - studium przypadku, kompleksowe omówienie
2) metoda
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

sceptyk napisał(a):

2015-05-29 08:44:56

Podobne materiały mamy na Kul-u